Ерготерапевтична програма


ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА


Име: Генка Пол : жена Възраст: 71год.

Медицинска диагноза и лечение (вкл. немедицински специалисти)... От февруари месец е в болница. Страда от десностранна централна хемипареза.

Минали заболявания:..Няма.

Семеен и социален статус: Вдовица. Социален статус: пенсионерка.

Предишен начин на живот (работа, хоби):..Работа: Шивачка.

Хоби: В свободното си време обича да гледа телевизия.

Дейностен профил на клиента:

1. Сфери на дейностите:

  • Самообслужване: Неможе да се самообслужва сама, храни се с помощта на санитарките и внучка си, в легнало положение. Пиенето е самостоятелно. Има нужда от помощ при къпането, готвенето, пазаруването, прането и личната си хигиена. Не може да ходи сама до тоалетната има нужда от помощ.

  • продуктивни дейности В момента не работи, пенсионерка.

  • свободни занимания: През свободното си време обича да гледа телевизия.

2. Дейностни проблеми:. При дейносите от самообслужването има нужда от помощ и придвижването й става много трудно с помощта на придружител.


Изследване

1. Клиент:

  • физически способности (сетивни, двигателни, трудови умения) .Не са засегнати сетивните способности.Двигателните са силно нарушени, тъй като е с десностр.централна хемипареза и придвижването й става много трудно .Преместване (От леглото до стола и обратно) нуждае се от значителна помощ (физическа), може да стои в седнало положение. Придвижване (по равна повърхност) ,върви с помощ от 1 човек (вербална или физическа) > едва 100м; Качването и слизането по стълби е невъзможно.

  • интелектуални способности (познавателни, умения за решаване на проблеми, стил на обучение, организационни, навици) Тъй като говора и е засегнат е нормално да има затруднения със взимането на решения,както и социалните и контакти да намаляват. Наясно е със състоянието си в момента и много трудно го приема.. Вслушва се в съветите, които й дават лекарите, кинезитерапевтите и ерготерапевтите и стриктно изпълнява техните указания,с голямата помощ на внучката си.

  • духовни ценности (интереси, очаквания, ценности) През свободното си време обича да гледа телевизия. За състоянието, в което се намира в момента, Генка е изгубила вяра и се е депресирала.Има огромно желание да изпълнява рутинни задължения,но е убедена,че нещата няма как да са както преди. Иска й се също да контактува повече,но тъй като няма как да излиза без чужда помощ,това се ограничава.Знае,че кинезитерепевтите и оказват помощ,на ясно е и с целта на ерготерапевтите.Вярва в безусловната помощ на семейството си и прави усилия да си подобри състоянието.

2. Физическа и социална среда: В момента се намира в болница и обкръжаващата я среда са медицинския и семейният колектив.

3. Помощни средства :

Планиране и изпълнение на ерготерапевтична интервенция:


Дейностен

проблем

Цели

(дългосрочни и краткосрочни)

План за интервенция

1. Има затруднения при къпането, тъй като й е трудно да стои права и да заема правилната поза необходима й, за да се изкъпе сама.1. До три месеца клиентката да се научи да се къпе самостоятелно с помощта на столче и имппровизирана рампа, като включва в дейността и парализираната ръка.

Ерготерапевта ще изготви и проведе с клиентката обучителна програма, за да може тя да се научи да се къпе самостоятелно със здравата си ръка като постепенно включва в дейността и засегнатата ръка, като по този начин ще поддържа мускулния тонус на ръката и ще предотврати повишаването на спастичността на мускулите на ръката.

1.1. До една седмица клиентката да може сама да извървява пътя до банята с помощта на рампата.

Ерготерапевта и семейството на Генска ще направят рампа,която ще продължи от коридора до банята,така че на клиентката да не се преуморява преди да е започнало къпането.

1.2. До един месец клиентката да използва успешно и засегнатата ти ръка.

Ерготерапевта ще обучи клиентката как най – лесно да поднася гъбата,шампоана,сапуна и слушалката на душа към тялото си,като използва максимално дясната . ръка.

2. Има затруднения при обличането и събличането на дрехите, тъй като дясната й ръка е неподвижна.2. До два месеца, клиентката да се научи да се облича и съблича самостоятелно, като включва в дейността й засегнатата ръка.

Ерготерапевта ще изготви и проведе с клиентката обучителна програма, за да може тя да се научи да се облича и съблича самостоятелно, като постепенно включва в дейността и засегнатата ръка, като по този начин ще поддържа мускулния тонус на ръката и ще се предотврати повишаването на спастичността на мускулите на ръката.Ще и осигури и помощни за целта средства.

2.1. До три седмици клиентката да се научи да разкопчава и закопчава копчетата на дрехите си с помощта на помощно средтство.

Ерготерапевта ще покаже и обучи клиентката как да държи и да борави с помощното средство за разкопчаване и закопчаване на копчета.

2.2. До два месеца, клиентката да се научи самосотятелно да нахлузва горни дрехи, като включва и засегнатата ръка.

Ерготерапевта ще проведе с клиентката обучителна програма и ще й покаже най – лесните начини за обличане и събличане на горни дрехи, като по този начин тя ще се научи да се облича и съблича самостоятелно, като постепенно включва в дейността и засегнатата ръка.

Проведена интервенция (брой сесии и описание на проведените дейности от плана):

  1. Първата ни среща с Генка се проведе в Русенската болница,когато аз и моите колеги бяхме на практика.Отидохме,в стаята,която тя пребиваваше и зададохме въпроси относно къде живее клиентката, какво е състоянието и в момента, как се чувства, кой се грижи за нея в момента и при кои дейности от ежедневието изпитва затруднения. Тъй като отидохме в момент,в който внучка и приготвяше тоалета и ,разговаряхме и с нея относно затрудненията в тази област и установихме като важен проблем-затруднението при капане.Макар да не сме присъствали на този процес,по обясними причини,ние и предложихме няколко варианта за улеснение на тази задача. Така тя съгласи да ни послуша,не беше в добро физическо състояние и внучка и ни помоли да не я натоварваме.

  2. Втория път, когато отидохме при клиентката ние вече бяхме установили, че прави самостоятелни опити за ставане.

Препоръки: Да извършва личен тоалет с минимална помощ и да се мъчи да извършва дейностите от самообслужването, колкото е възможно по – самостоятелно, като включва в тях и неподвижната ръка. Да заема правилна стойка при легнало и седнало положение, за да се намали спастичността на мускулите на засегнатата страна. Предложения за обновяване, адаптиране на средата и използване на помощни средства. Насочване към КТ за обучение в качване и слизане по стълби. Повишаване на качество на изпълнение и удовлетворение на клиента и грижещите се за него по отношение на личния тоалет. Промяна в достъпността на средата


Други реферати:
Отношения на Европейския съюз със страните от Централна и Източна Европа
Отношенията между САЩ и Европейския съюз през новият век – съюзници или съперници
Перспективи и проблеми в отношенията между страните България и Румъния
Политикогеографско положение на страните от Балканския полуостров
Понятиен апарат по геополитика


Изтегли рефератаПонятиен апарат по геополитика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия