Esta експертни системи

Expert System for Text Animation

(ESTA)


Експертната система е компютърна система, която имитира поведението на човека-експерт в специфична предметна област. Идеята на създаването на експертната система е, че тя може да даде на много хора възможността да се възползват от знанията на един човек – експерта. Не само, че системата прави специфичните знания по-достъпни, но тя и позволява на експерта да се съсредоточи върху наистина сложни проблеми. При съвместното използване на ESTA с база от знания тя позволява създаването на експертна система за съответната предметна област.


ESTA + База знания = Експертна система


Всяка база знания съдържа правила за специфична област. Например за диагностична система за автомобили базата знания на експертната система ще включва правила, свързани със симптомите, като вибрации на двигателя, спад в мощността и т.н. За сравнение БЗ за ЕС за данъчно облагане включва правила, свързани със семейното положение, пенсионното облагане според възрастта, застрахователните полици, дарения и др.

ESTA притежава всички удобства за написването на правила, които да изградят БЗ. Освен това ESTA има вградена логическа (дедуктивна) машина, която може да използва тези правила от БЗ, за да определи какъв съвет да бъде даден на потребителя на ЕС или да инициира други действия. ESTA дава възможност на потребителя да получи отговор на въпроси като “как?”, “защо?” и др. Подобни.


Разделянето на контролната и интерфейсната част по отношение на БЗ е фундаментална възможност на обвивките за експертни системи

ESTA се използва от инженера на знанията за създаване на БЗ и от потребителя на ЕС за консултиране с БЗ.


Командна линия


ESTA [file [-p picdir]]


p – Задава директорията, където е разположена PICTURES.DBA базата. По подразбиране ESTA търси БД с изображения в същата директория, където е БЗ.

file – Задава БЗ, която да бъде отворена след стартиране.


Компоненти на основния прозорец


Други реферати:
Стратегически анализ
Съпротива срещу промяната
Същност и форми на кооперирането. Кооперативни принципи
Същност и функции на работната заплата.Видове работна заплата
Същност на ISO


Изтегли рефератаСъщност на ISO - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия