Естетическо възприятие и развитие

Естетическо възпитание и развитеПонятието естетичен е от гръцки произход и означава чувствителен, изящен красив. Известно е ,че като научно понятие то се въвежда от бащата на естетиката Ал. Бумгартен, който свързва тази наука със сетивното възприемане на света, с обозначаването на по-първичното човешко познание, предшестващо логическото познание. За хуманиста Шилер естетиката и естетичното възпитание са призвани да излекуват човека на новото време-неговата убийствена едностанчивост в резултат на разделението на труда, неговата нарушена рационално-емоционална хармония, както и неговото противопоставяне като индивид на обществото. Естетически добре уредена държава и общуването с прекрасното обединява волите и действията на индивидите: защото Красотата благоприятства за изграждането у човека на необходимите обществени и хуманистични качества и което може би е най-важното.

Идеята за древногръцката калокагатия е едно от най-убедителните доказателства за това. Тя е символ на целостността и хармонията у човека на неговото красиво тяло и богата душевност, на неговото единство като естетически и етически добродетел.

Същността на естетическото възпитание- преди няколко десетилетия се е свързвала в повечето случаи само или преди всичко с изкуството и неговото въздействие. От гледна точка на хуманизма и учението за единството и хармонията в света, развивано от най-дълбоки времена означава:

-човекът като единство на природното и социалното, както и на материалното и духовното е синтезен продукт от най-висок ранг;

- естетическото развитие на човека е изменението в процеса на цялостното естетическо взаимодействие на природния човешки индивид с неговото социално битие.При нормално роден в биологично отношение човешки индивид и благоприятна за осъществяване на неговите естетико-художествени заложби и


Други реферати:
Почвата
Пирин
Река Струма
Литовска република
Мадарски конник


Изтегли рефератаМадарски конник - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия