Естония-кратка характеристика

Естония (Eesti Vabariik)Държава в Източна Европа. Разположена край Балтийско море.

Площ: 45 226 km2

Официален език: естонски

Официален празник: 24 февруари

Парична единица: евро

Административно деление: 15 уезда (околии)Природа: Предимно равнинен и хълмист релеф (височина до 318 m). Над 1500 острови. Главни реки: Нарва, Пярну, над 1000 езера (Чудско-Псковското езеро ). Иглолистни гори. Национален парк, 4 резервата с обща площ 119 262 ha и други защитени обекти.

Климат: Естония е умерения пояс, в зоната на преход между морски и континентален климат. Балтийско море причинява различия между климата на крайбрежните и вътрешни области. Средната годишна температура в Естония е 4. 5 градуса. Февруари е най-студеният месец. Средна февруарска температура -6оС, средна юлска температура 17оС

Стопанство: Селско стопанство 3,6 %, промишленост 30,7 %, услуги 65,7 %. Машиностроителна, металообработваща, химическа, текстилна, хранително-вкусова промишленост. Художествени занаяти. Животновъдство - едър рогат добитък, свине, овце, птици, пчеларство. Зърнени, технически, фуражни култури. 1018 km жп линии,

30 300 km шосета, 420 km газопроводи, 32 летища (2000).

Износ: машини и уреди, изделия от дърво, текстил, хранителни продукти, метали, химични продукти (Швеция, Финландия, Русия, Латвия, Германия, САЩ).


Други реферати:
Научен стил
Морфология
Граматична норма
За Причастията
За правилата и грешките при писането на буквите


Изтегли рефератаЗа правилата и грешките при писането на буквите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия