Етичен кодекс

семейството от по-широката мрежа родсвениции родсвени връзки,но и върху отношенията в самото семейство.Ако бащата няма илии не може да намери добре работа,неговият авторитет в семейството може да ерозира.Ако икиномическите възможности на жената и децата в семейството нарастват,това може да повлияе върху вътрешносемейните статуси,да промени авторитетите в посока от патриархален към матриархален,или егалитарен модел на вътрени статуси и взаимоотношения.

„Всички анализи показват че семеейството в два мисъла на това понятие-като родствои домашна група,е структурата кято пронизва и ожитворявацялото общество.Неговата икономическа роляе съществена дори и в нашите общества,в които потреблението и производството са ообособени,доколкото рода е главният канал за преразпределение на стоките и услугите.Неговата роля на специализация и емоционална подкрепа безспорно расте,като се има предвид повишената нетрайност на двойката и трансформацията на обществото.

...неправилно е да се мисли че индустриалното общество и ограничената домашна група от съпружески тип вървят заедно.В много „примитивнои общества’домашната група е от супружески тип;там обаче тя осъществява производството като цяло и е включена в много силна система на родствени връзки.В полигамните общества всички жени могат да живеятзаедно с децата и съпруга си в една-единствена домашна група;всяка от тях може да има и собствено”домашноогнище”(къща и кухня)със своите деца,докато мъжът има отделна куща и се храни последователно при всяка от своите съпруги....

В селските и буржоазните общества,които се дефинират чрез смесването чрез клетките на производството и потреблението,общностното и родовото семейство получават своя най-пълен разцвет,докато родството има относително по-малко значение;първостепенната роля принадлежи на икономическата и социална клетка.

В индустриалните грдаски общества в които живее,съпружеското


Други реферати:
Славомир Мрожек.
Театърът като културна институция
Театърът на бунта
Функции на морала.
Читалище Развитие и читалище Христо Ботев в гр. Враца


Изтегли рефератаЧиталище Развитие и читалище Христо Ботев в гр. Враца - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия