Етичен кодекс

семейство е клетка на потреблението,а не на производството,съчетана с относително слаба система на родство.Всяко общество поставя родството,икономическата система,брака и домашната група в специфична подредбаа,която му придава неговия своеобразен и уникален характер.Като изхойда от тази гледна точка,американския етнолог Мърдок прави сравнителен анализ на стотици общества по цял свят и така показва невъобразяемото разнообразие на възможни решения.

Семейството като социокултурна структура със специфични функции и механизми за влияние върху човека и обществото е сравнително устойчива социална среда,в която човек търси и намира подкрепа,сигурност и стабилност,и в този смисъл е относително инертно към промяна.

11Други реферати:
Витамин Д недоимачен рахит
Болести на хранопровода
Афазии
Бета-лактамни антибиотици. Пеницилини
Болест на Ауески, Morbus Aujeszky, Aujeszky disease


Изтегли рефератаБолест на Ауески, Morbus Aujeszky, Aujeszky disease - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия