Етичен кодекс

Семейството може да се характеризира и изучава като социокултурна структура от гледна то1ка на критериите:модел (начин ) на избор на брачния партнъор;модели на местоживеене на новосъздаденото (младото) семейство;модели на авторитет в семейството.

В зависимост от практикувания модел на избор на брачен партнъор семейството може да е „продукт” на самостоятелно решение на бъдещите съпрузи;на решение на роднините без участието на бъдещите съпрузи.

В зависимост от мястото на живеене на младото (новосъздаденото) семейство са познати моделите:при родителите (роднините)на съпруга;при родителите (роднините) на съпругата;самостоятелно или независимо от родителите.В първия и втория случай семейството е от многогенерационен тип (дядо,баба,майка,баща,деца,лели,чичовци,братовчеди).Нуклеарното семейство(баща,майка и деца)-семеиството,което живее самостоятелно и независимо от родителите (роднините) на съпруга и съпругата е един много разпространен модел на съвременно семейство.

В зависимост от авторитета в семейството то е патриархално:семейство,в което решенията на проблемите се взимат при зачитан на волята и авторитета на бащата:матриархално-семейство,в което решенията на проблемите се взимат при зачитане на волята и авторитета на майката;егалитарно-семейство,в което решението на проблемите се взимат при равнопоставеност на авторитетите на бащата и майката.

Семейството е”...основна,относително устойчива малка социална група,включваща родителите,свързани чрез брак,и техните несемейни деца ( собствени или осиновени);обикновенно членовете на семейството живеят в общо жилище и имат отделно домакинство;те си взаимодействат чрез своите социални роли на съпрузи,родите,деца,братя и сестри.”


Други реферати:
Каква искам да съм аз
Какво е за мен насилието
Какво кара хората да се обединяват
Какво означава да общуваш
Добродетелта се състои не в това да се въздържаш от порока, а в това да не се стремиш към него-Бърнард Шоу


Изтегли рефератаДобродетелта се състои не в това да се въздържаш от порока, а в това да не се стремиш към него-Бърнард Шоу - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия