Етичен кодекс

„Най-важната роля на семейството е нуклеарното(клетъчната)-семейна двойка без деца (според някои автори те не са семейство) или състоящо се от две поколения-родители и несемейни деца.Взависимост от това дали и двамата родители са налице,или не ,нуклеарните семейства се делят на пълни и непълни.Брачната двойка без деца също би могла да се разглежда като непълно семейство.”(Спасовска 1996).

В съвременоото нуклеарно семейство се наблюдават процеси на вътрешно разпределение на семейни функции,основаващи се на възрастовите различия и различията в сексуалните роли:мъжът обикновенно поема „инструменталната” роля,а жената по-„изразителната”.Жената е склонна да прекарва повече време в семейството,а мъжет отделя част от времето си за „извънсемейни” дела.В социологическото изследване на семейството е отделя голямо внимание на проблема за връзката междъ семейната организация и по-широкя социетален контекст.(Воугел 1972).

Независимо от голямото разнообразие в организацията на обществата-от примитивното племе до сложния социален строеж на много съвременни общества,нуклеарното семейство,състоящо се от родители и деца,е най-типичната социална семейна структура.Някои изследователи виждат в жизненоста на нуклеарното семейство средство за ограничаване на тоталната конкуренция сред мъжете,водежи борба за жени,и сред жените,съревноваваще се за мъже.Когато отношенията между мъжа и жената станат стабилни,техният съюз получава обшествено признание.Символ на това обществени признание обикновенно става встъпването в брак.Някои черти на нуклеарното семейство имат универсален характер:например забраната за :кръвосмешение”;забраната за полови връзки между членовете на семейството(с изключение на съпруга и съпругата).Основанията на тези забрани са необходимосста да се запазят възпроизведащите роли и характерът на взаимоотношенията и взаимодействията между членовете на семейството,както и между семеиството и обществото.


Други реферати:
Подготовка, общ ход и характер на въоръжената борба на море през първата световна война
Политически системи
Политически, религиозен и стопански живот на Източната Римска империя през периода 330 -518 г.
Последици от Османското завоевание
Постижения на изследователите по българските земи


Изтегли рефератаПостижения на изследователите по българските земи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия