Етичен кодекс

„Семейните връзки винаги съществуват в рамките на по-широките родствени групи.В почти всички общества можем да срещнем това,което социолозите и антрполозите наричат нуклеарно семейство-двама възрастни,живеещи заедно в домакинство със собствени или осиновено деца.В повечето традиционни общества нуклеаното семейство е част от някакъв вид по-обширни роднински мрежи.Когато другите роднини наред с брачната двойка и децата живеят в същото домакинство или в тесни и продължителни отношения по между си,говорим за разширено семейство.

В западните общества бракът,а оттам и семейството е свързанои с полигамията.Незаконно е мъж или жена да бъде в брак с повече от един индивид едновременно.Моногамията не е най-разпространеният вид брак в света като цяло.В едно известно сравнително изследване,обхвашашо няколкостотин съвременни общества,Джордж Мърдок е установил,че полигамията е разрешена в над 80% от тях(Мърдок 1949).Полигамията е всеки вид брак,който позволяна на съпруга или съпругата да има повече от един партнъор.Съществуват два вида полигамия:полигиния,при която едим мъж може да е в брак с повече от една жена едновременно,и полиандрия,(която се среща много по рядко),при която една жена може да има повече от един съпруг едновременно.(Гидънс 2003).

Основната функция на семейството в най-общ социокултурен плане е свързана с репродукцията на деца,с раждането,отглеждането и подготовката на децата за ролите им в живота ,с биосоциалното възпроизводство на хората в едно общество.Във връзка и за осъществяване на тази си функция семейството организира голямо разнообразие от действия и дейности,от взаимодействия и влияния в границите на известна условност,които могат да се групират и характеризират като вътрешноинституционални,личностни и социални(обществени).
Други реферати:
Злото е резултат от един неизживян живот
Минало и бъдеще-има ли смисъл историческото познание.
За ползите и вредите от философията
Моралните съдилища-съществуват или не
Човек сам е ваятел на своя лик


Изтегли рефератаЧовек сам е ваятел на своя лик - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия