Етичен кодекс

Във вътрешноинституционалнен план семеийството ораганизира и осъществява действия и дейностисвързани с формирането и развитието на материалите (жилище,домашен бит,домашен труд,отдих и свободно време),икономическите(производство,работа,доходи,печалби,дивиденти,заплати),социокултурните(идеи,представи,вярвания,традиции,обичаи-културен модел),социално психисческите и психоемоционалните(принадлейностсъпричастност,привързаност,подкрпа,доверие,обич,любов)условия и предпоставки за своето собствени съществуване,възпроизвеждане и съхраняване(оцеляване).

В личностен контекст семейството „предлага” роли за човека-съпруга,съпруг,баща,майка,син,дъщеря.То е „училище” за медли и стандарти на ролево поведение за,културни модели.То влияе върху формирането на идеи,представи,вярвания,ценности и норми,и чрез тях регулира индивидуалнот поведение и упражнява контрол върху негоСпецифичната силно емоционална връка между майката и детето е напълно разбираема-майката ражда детето си,кърми го,облича го,грижи се за него.По-трудно обяснима е врузката между бащата и детето.Едни автоеи разглейдат тази връзка като производна на брачните,съприжески отношения между мъжа и жебната в семейството.Други подчертават значението на икономическата и емоционалната подръжка на бащата и неговия авторитет.Бащинството се вузприема в по-широк социален контекст-възпроизвеждане на детето в обществото(Малиновски 1972).Бащата предопределя законния статус на детето в обществото-първоначалния статус на детето като начало се определя от статуса на неговия баща.

В социален план функциите на семейството са свързани с осъществяването на връзките с обществото,или семейството в конкретно-исторически социален план.
Други реферати:
Характеристика на обекта на изследване
Туризмът в град Сандански
Състояние и управление на туризма в община Габрово
Троянски ставропигален манастир Успение Богородично
Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция


Изтегли рефератаТенденции в развитието на селския туризъм във Франция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия