Етичен кодекс

В обществата,в които родовете играят важна роля за достъпа до държавната власт,задълженията на дуржавния функционер,кум роднините са големи и разнообразни.При това соцоилозите отбелязват,че децата от богатите и влиятелни семейства са по-склонни към поддържане на тесни връзки с роднините,околкото децета на семейства,които нямат власт и влияние.В обществата,в които държавниците произхождат от влиятелни родствени групи,съществуват разнообразни начини на балансиране на държавните интереси с тезина роднините:висши правителствени постове могат да се заемат само от лица,приднадлежащи към групата родственици;държавната власт поддържа управляващите семейства(родове),предоставя има такива привилегии,каквито са възмойни за семействата на държавните служители и непостижими за обикновенни семейства.

Връзките и зависимостите между семейната институция и политическата организация на обшеството могат да се наблюдават и на по-ниско равнище:семейните традиции в споделянето и предаването на политически идеи,политическата привързаност и последователност,политическата(партийна)принадлежност,свобобната реализация на гражданските права(обособена за жените и пълнолетните)която може да развива и възпроизвежда семейни политически традиции,но може и да стимулира автономно индивидуално политическо поведение.

Семейната организация(структура),функциите на семейството се намират в по-тясна и по-изразителна,по-осезателна връзка с икономиката на обществото.(Воугел1972).В труда си:”Световна революия и типовете семейства”професорът от Колумбийския университет У.Дж.Гуд търси причините за промяна в семейната структура в икономическите организации на обществото.Еволюцията на света в посока на индустриалното развитие се съпровожда от процеса на значително обособяване на нуклеарното семейство от по-широката група роднини.


Други реферати:
Битката при река Сома в Северна Франция
Епохата на Мехмед ІІ
Походът на Владислав II Ягело и Балканите
България във външната политика на Русия
Египетска цивилизация, египетска държава-особености


Изтегли рефератаЕгипетска цивилизация, египетска държава-особености - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия