Етичен кодекс

Разпадът на крупните семейства(многогерационните)структури,типичните за доиндустриалното общество,според Гуд е причинен факторите:  • индустриалното общество изисква физическо придвиждане на хората от едно място на друго и обикновенно това ограничава честотата на връзите между родствениците и намялява сърдечносста на техните отношения.


  • в индивидуалното общество има възможност за едни членове на семейството да заемат по-високо обществено положение от други,което поражда различия в стила на живот на братя и сестри,което води до напрежение между тях и отслабване на родствените връзки;  • развитието на специализираните служби от физическа защита,на системата от благотворителни фондове в урбанизираните индустриални общества отслабват стремежа на човека да турси опора в семейството,което снижава потребносста от близки отношения с роднините;


  • индустриализацията поражда нова система от ценности,която извежда на преден плна не произхода,а личните заслуги,в резултат на което човек очаква самостоятелно развитие и не разчита на роднините си;  • като се има предвид високата система на специализация и ръстът на големите организаии,статистически е малко вероятно човек да намери работа на или от роднини.Икономическите условия е влияят върху процеса на обособяване на


Други реферати:
Граматически правила в българския език
Видове причастия
Десет полезни правила при водене на дискусия
Залог. Причастие. Деепричастие
Как се пише есе


Изтегли рефератаКак се пише есе - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия