ETP Protocole (File Transfer Protocole)

24.10.2008 г. -5-

-----> Продължение от 17.10.2008 г


ETP Protocole (File Transfer Protocole)

Представлява едновременно протокол и програма. Тази програма представлява общ стандарт, с който се влиза във файлови директории на отдалечени машини. С нея се извличат и записват файлове.

Отдалечен терминал.

Услуга при която потребител може да се свърже с друг компютър от мрежата и да стартира процес в него. От момента на стартиране до края на сесията всеки натиснат клавиш се изпраща на отдалечената машина и интерпретира от нея.

Електронна поща.

Услуга позволяваща да се изпращат съобщения във ASCII формат. Всяко съобщение се придружава от адреси на подател и получател, което на практика включва адресите на mail сървърите.

Всеки потребител получава своята поща по пощенската кутия на своя mail сървър. Електронния адрес на пощенска кутия се формира на базата на интернет адреса на машината със добавена информация за идентификация на кореспондента.

WEP

Информационната система „WWW” е основна мрежа от информационни документи е базирана на хипертекст технология. Думата в такъв документ, освен като съдържание може да служи и като указател към друг документ, във който се намира информация свързана с думата указател.

В съвременните уеб документи се комбинират хипервръзки, аудио и видео фрагменти, графични икони и изображения. Тук се използва моделът „Клиент - Сървър”, като програмата „Клиент” осъществява връзката и изпраща заявката, а „Сървър” прекратява връзката след като изпати отговора. Връзката се осъществява чрез подаване на заявка от УЕБ клиент към УЕБ сървър чрез неговия IP адрес.

След установяване на връзката, сървърът намира търсената информация и я прехвърля на клиента.

Префикси:

HTTP:// (Hipper Text Transfer Protocol)

Означава, че заявката се подава към уеб сървъри.

FTP:// (File Transfer Protocol)

Заявката се подава към файлови сървъри.

WWW

Състои се изцяло от хипертекстове. Всяка уеб страница представлява текстов файл маркиран по специален начин. В момента когато разглеждате дадена страница, тя се намира


Други реферати:
Рентата като цена и доход на фактора земя
Същност и функции на парите. Видове пари
Олигополни пазарни структури
Микроикономика 1 част
Бюджетно ограничение. Равновесие на потребителя


Изтегли рефератаБюджетно ограничение. Равновесие на потребителя - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия