Еволюция на човека

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕКА

Място на човека в системата на живия святЕволюция и систематично положние на човека.Още от дълбока древност човекът се е занимавал с въпроса за произхода си.Едва след фундаменталната обосновка на Дарвин за естествения произход на всички живи същества, включително и на човека ,както и след обхватния анализ на човешкото обществои неговото образуване от Маркс и Енгелс през втората половина на миналото столетие се създаде основа за научно изследване на този сложен проблем.Намерени са стотици фосилни данни за антропогенезата.Сравнителните изследвания на днешните примати и на човека дават възможност да се възтановят черти от обособяването и ранното развитие на човечеството.Приматите са най-висшите бозайници, към които се отнасят маймуните и полунаймуните.Човекът се причислява към Хоминидите.Той води началото си от човекоподобните маймуни.

Под антропогенеза се разбира обособяването на човека в самостоятелен вид Хомо сапиенс в процеса на формиране на човешкото общество.

Основи и особености на еволюцията на човека.Особеното положение на човека и неговата еволюция се характеризират с редица специфични черти.

1.Биологична и обществена природа на човека.За разлика от всички останали живи същества развитието на човека се е извършило не само съобразно със законите на биологичната еволюция,но и при нарастващото влияние на социалните и културните фактори, т.е. съобразно със законите на общественото развитие.Началният и крайният (настоящ) стадий на този извънредно сложен процес на развитие са различни .Сравнението с днешните човекоподобни маймуни едва ли може да покаже със сигурност доколко при маймуните- предшественици на човека, са възникнали предпоставките за неговото развитие.

2.Съвременните примати като източник на изследване. Докато науката е разполагала с малко фосилни находки, изследванията са били насочени предимно към сравняване на днешния човек с неговите най- близки родственици от животинското царство, особено с човекопобните маймуни.

Строежът на човекопобните маймуни и човека е подобен.С помоща предимно на имуносерологични изследвания на определени белтъци се потвърди тясното биологично родство между човекоподобните маймуни и човека; според тях най- близко до човека са едрите африкански


Други реферати:
Ресурсна обезпеченост на Полша
Роля и функции на централната банка
Сближаване на ставките на акцизните стоки в ЕС
Секюритизация
Силни и слаби страни в ценовата политика и ценовата стратегия


Изтегли рефератаСилни и слаби страни в ценовата политика и ценовата стратегия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия