Еврейска история до втория храм

ЕВРЕЙСКА ИСТОРИЯ ДО ВТОРИЯ ХРАМ

Еврейската религия и история са неизменно преплетени. И двете започват с Авраам и Свещените книги на Мойсей, известни като Тора  за евреите и Петокнижието от Стария завет  за християните. Ясно, че в една глава от книга е невъзможно те да бъдат подробно разгледани, но за обяснение на останалата част от монографията, някои основни понятия ще бъдат въведени.
Макар че има известни археологически данни за древната юдейска история , те съвсем не са много и на практика историята се опира основно на разказа в Библията, т.е. историята на евреите започва с Авраам. И Библейските книги остават основният източник на данни за времето от 15 до 20 век пр.н.е.
Вероятно в 17 век от споменатия период живеят признатите днес патриарси на еврейския народ - Авраам, Исак, Яков и Йосиф  /изредени в низходяща права линия/. Според "Битие" - първата книга от Петокнижието на Мойсей, Авраам живее в град Ур в Халдея със семейството си, когато получава заръката от Всевишния да напусне града, да пресече река Тибър и да се засели в Ханаан или Обетованата земя. Между него и Създателя е сключен първият завет или договор - Авраам се задължава да стане родоначалник на племе, което почита и вярва в Единствения Бог, а в замяна получава правото да живеят в Обетованата земя. Името евреи най-вероятно произлиза от ибрим, което означава - от другата страна. Т.е. онези, които пресичат реката след призива на Бог и неговия завет с Авраам.
Цялото семейство - Авраам, баща му Тара и съпругата му Сара, заедно със слугинята Агар водят номадски живот, скитат по различни места, докато се установяват в Ханаанската земя. Те дълго нямат деца и Сара не е била против слугинята й да роди дете на съпруга и (обичайна практика в онези времена). Момчето е наречено Исмаил и днес той се приема за родоначалник на арабските народи. Сара забременява, когато е на 90 години и тя самата толкова не вярва, че се засмива на глас, когато ангелът и прошепва в ухото, че ще роди момче. Детето е наречено Исаак, от думата ицхок на иврит, което означава смея се.
Една от най-известните истории, свързани с патриарха Исаак, разказва, че баща му трябвало да го принесе в жертва на Бога, за да докаже своята вяра. В последния момент Всевишният се смилява и праща агнец за заколението вместо детето. Същият мит съществува и в исляма, но там  е свързан с Ибрахим и Исмаел . Исаак има двама сина близнаци. Единият е Яков, който измества брат си Исав от първородството и оставя голямо поколение - 12 момчета (10 - от четири жени и към тях се прибавят и двамата сина на Йосиф). Това са известните по-късно родоначалници на 12-е племена на Израел. Защото Яков за първи път наричат Израел, след като се бори с ангел, който го ранява. Исра-ел означава - борил се с ангел.
От синовете на Яков, чиито библейски имена дават имената и на колената на еврейския народ безспорно най-известният е Йосиф. Братята му го продават като дете за роб на пътуващ керван търговци, които го отвеждат в Египет. Библейската история разказва как той се издига бързо благодарение на дарбата си да разгадава сънища и се превръща в близък съветник на фараона.
Йосиф не е злопаметен и помага на семейството си, когато то изпада в беда, поради настъпилите гладни години. Той ги кани и приема в Египет, където се установяват. За следващите близо 400 години, в Библията не се споменава


Други реферати:
Създаване на киевска държава. Киевска Русия
Създаване на Обществото на народите
Същност и периодизация на Българското Възраждане
Теория на цивилизациите
Тракология - История на траките


Изтегли рефератаТракология - История на траките - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия