Европейска аграрна политика

ЕВРОПЕЙСКА АГРАРНА ПОЛИТИКАОбщата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС е призната за една от най-висшите степени на интеграция на Съюза. Общностното законодателство се изработва и приема под формата на директиви и регламенти. Директивите определят основните изисквания и могат да бъдат въвеждани в държавите-членки с различни законодателни норми и да бъдат прилагани с различни механизми. Директивите регулират ветеринарните и фитосанитарни изисквания. Регламентите са законодателство, което изисква директна приложимост във всяка държава-членка. Те се отнасят до всички мерки, които са свързани с финансовите разходи – например, общата организация на пазарите и воденето на счетоводство на ниво ферма. В този смисъл, готовността за присъединяване към ЕС се изразява в ясно изразената способност на страните-кандидатки да прилагат и контролират спазването на общото законодателство на ЕС.
В края на 2002 г. България приключи успешно преговорите по частта “Ветеринарни и фитосанитарни въпроси” от Глава “Селско стопанство”. Европейската комисия прие като реалистични ангажиментите по тези въпроси и сроковете, в които те ще бъдат изпълнени от българска страна. Като цяло, ветеринарните и фитосанитарни изисквания ще бъдат унифицирани преди присъединяването ни към ЕС - т.е до края на 2006 г. Единствненият преходен период, който беше приет в тази преговорна Глава ще има валидност до три години след нашето присъединяване и се отнася до преработката на сурово мляко, което не отговаря на изискванията на основния Регламент 92/46 на ЕС за качествените показатели на млякото. В България ще работят три групи млекопреработвателни предприятия след присъединяването. Първата група предприятия ще преработва сурово мляко, което отговаря на изискванията за качество на Регламента и произвежданите млечни продукти ще могат да се търгуват в рамките на Общия пазар на ЕС. Втората група ще преработват както “стандартно” сурово мляко, което ще се продава в рамките на Общността, така и ще имат линии за


Други реферати:
Животновъдни технологии
Администрация
Tест по латински език
Изпитен тест по интелектуална собственост
Гражданскоправни науки


Изтегли рефератаГражданскоправни науки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия