Европейска икономическа интеграция

Думата интеграция има латински произход и буквално означава възстановяване на нещо в неговата цялост. Ако сътрудничеството между страните означава съгласуването на техните интереси, то интеграцията е процес на по-голяма загуба на суверенитетност на държавите, защото е налице сливане на техните интереси.

Действителната интеграция се постига при пълна свобода на движението на основните фактори на производство в общността. Чрез създаване на по-голям многофункционален пазар се постигат по-мащабно производство, по-висока производителност и ефективност, по-големи изгоди от участието в международното разделение на труда и по-силно икономическо и политическо влияние върху процесите в международната система.

Днес процесът на регионалната икономическа интеграция има по същество всеобхватен характер. Той протича както в групата на промишлено развитите страни, така и в групата на развиващите се, а също и трансформиращите се постсоциалистически държави. Вътрешното съдържание на регионалната икономическа интеграция е единно, макар че върху нейното развитие в отделните териториални сектори на световното стопанство оказват влияние фактори от историческо, социално, културноцивилизационно естество. Процесът на регионалната икономическа интеграция най-често се институционализира чрез подписването на съответни договори между заинтересованите страни и създаването на международни организации.

От средата на ХХ век до днес процесът на регионалната икономическа интеграция не само се разпростира върху нови териториални сектори на световното стопанство, но отбелязва значителна еволюция: задълбочава се интеграционното взаимодействие между страните партньори; усъвършенства се методът на интеграцията; преодоляват се дезинтеграционните тенденции в някои общности; формулират се някои по-високи цели на интеграционно строителство.


Други реферати:
Анализ на тема от книгата-5 години по-късно
Анализ на приходите на предприятие
Анализ на нормативната база, използвана за ценообразуване във фирмата
Бизнес анализ на стопанската дейност на фирмата
Метод на оценяване на човешкия капитал


Изтегли рефератаМетод на оценяване на човешкия капитал - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия