Existence (материал на философска тематика)

Existence

Нека да се върнем ДОСТА по-назад във безкрайния поток на времето, когато във стаята наречена пространство е нямало НИЩО. Нито молекула, нито атом. Празнота самоописваща се със черния цвят, която

я покрива. Тук поради законите на нашата природа бихме казали:

Нищо=Нищо, защото Нищо по никакъв начин

не би могло да направи Нещо, освен ако посоченото Нищо всъщност не

е Нещо. Но тогава как Нищото би направило Нещо, когато това е невъзможно. Дори и времето не би помогнало, защото посоченото Нищо намиращо се в пространството е независимо към него. Но очевидно това Нищо е било Нещо щом пиша тази статия. Но ако се върнем изречение назад ще разберем, че: Нищото, което е Нещо е НЕЗАВИСИМО от потока на времето. Тоест онова Вечно Нещо няма край. Но всичко, което има начало има и край следователно онова вечно нещо няма начало.

То се разпростира из целия вечен поток на времето, като съдбата МУ е строго предопределена-ТО винаги ще съществува.Извод: понятие като „нищо” никога не е съществувало.

Кое?

Веднага може да се почудим КОЕ е онова безкрайно нещо. И защо ни е създало. И дали е създало нас или ние сме просто резултат от случайността на неговия истински експеримент Вселената. А може би Вселената е деликатния баланс създаден, за да възпроизведе нас. Истината се дели на две, но едно е сигурно: каквато и да е била целта на Създателя(няма нищо общо с човек), той със сигурност има собствена воля, иначе не би могъл да създава(което очевидно е било неговото желание). Някой тук би казал, че онова което има воля е ЧОВЕКОПОДОБНО, а всичко останало извършва действия просто защото това е закон на природата(движението в Слънчевата система не зависи от планетите в нея).

Два изхода.

Този въпрос има два изхода, които не могат да се сравняват по вярност:

1. Създателя е фокусирал моща си към създаването на човека, което автоматично би рефлектирало върху него, като знак за вечната мощ, която притежава. Вселената е просто творение приличащо на картина, творения в което ние можем да видим с очите си КАКВА всъщност е


Други реферати:
Финансови борси и пазари
Експозе на дипломна работа
Ефективност на екипната работа в детската градина
Изграждане на център за психосоциална помощ
Изследване на издръжливостта на футболисти - 13-14 годишни


Изтегли рефератаИзследване на издръжливостта на футболисти - 13-14 годишни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия