Exсel

ЛЕКЦИЯ 3 - EXCEL

Общи сведения

Програмният продукт Excel, работещ под управлението на Windows, e предназначен за работа с електронни таблици, диаграми, бази от данни.

Електронните таблици представляват начин за представяне на информацията във вид на двумерен масив, елементите на който могат да бъдат както начални данни, така и резултати (функции на данни от други елементи). Едно от основните достойнства на електронната таблица се заключава в това, че при промяна на някои данни всички резултати се преизчислява автоматично.

Диаграмите (бизнес-графиките) са една графична интерпретация на данните от таблиците и се използват за онагледяването им. Excel разполага с мощни средства за автоматично създаване на разнообразни диаграми.

Базите от данни представляват друга форма на организация на данните - във вид на поредица от записи с еднаква структура. И макар че Excel не разполага с развита система за управление на релационни бази от данни, в средата на Excel могат да се създават и поддържат бази от данни с големи възможности.

Стартирането на Excel може да стане от стартовото меню с команда "Programs" и в излязлото подменю да се избере "Microsoft Excel" или с избиране на икона в Desktop.

Прозорецът на Excel (фиг. 3.1) горе има стандартните за Windows два реда - заглавен и за менютата. Под тях е разположен стандартният инструментален ред, включващ бутони за бързо избиране на често изпълняваните операции. Възможно е под него да се покажат и други инструментални редове, което може да стане по два начина:

  • От меню “View” се избира команда “Toolbars...”, която отваря диалогов прозорец за избор на инструментални редове. След потвърждение с “ОК” показаните на произволно място инструментални редове чрез влачене с мишката за заглавното поле могат да се преместят горе или долу в прозореца.

  • Чрез щракване с десния бутон в инструменталния ред излиза контекстно меню, от което може да се избере показване или скриване на друг инструментален ред.

Фиг. 3.1. Елементи на прозорецa на Excel

Под инструменталния ред (или няколко инструментални редове) се намира формулният ред , специфичен само за прозореца на Excel.

Долу се намира редът на състоянието, в лявата част на който се извеждат съобщения за състоянието или указания за действие в момента. Дясната част включва шест полета за индикация на режимите на клавиатурата (NUM - клавиш “Num Lock” за дясната цифрова клавиатура; OVR - клавиш “Ins” за режим вмъкване/заместване; SCRL - клавиш “Scroll Lock”; CAPS - клавиш “Caps Lock” за главни букви; FIX - фиксирана десетична точка, задава се с Tools / Options / Edit / Fixed Decimal).

Един документ се създава чрез бутон "New" от инструменталния ред или от меню "File" с команда "New". Създава се празна работна папка (Workbook) , имаща няколко таблици (Worksheet) - броят им може да се зададе от меню "Tools" с команда "Options" в страница "General" в поле "Sheets in New Workbook". Избирането на конкретна таблица от работната папка на документа става чрез регистрите в лявата част на хоризонталния


Други реферати:
Изказването на министър Ивайло Калфин - повратен момент в българската политика по македонския въпрос.
Имиджът на Балканите
Конфликтът в Чечня и ситуацията в Северен Кавказ след Аслан Масхадов
Конфликтът между Армения и Азербейджан за Нагорни Карабах
Краят на СССР и създаване на общността на независимите държави (ОНД)


Изтегли рефератаКраят на СССР и създаване на общността на независимите държави (ОНД) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия