Фактори за деградацията на чорбаджийския син

В патриархалното българско семейство основни фактори за формирането на характера, възпитанието и духовността у един млад човек са семейната среда, създаваща у детето чувство за справедливост, чест и отговорност, училището, чиято цел е не само да даде образование, но и да попълни пропуските при възпитанието и приятелите, които трябва му дават личен пример. В повестта „маминото детенце” Каравелов описва като фактори за деградацията у чорбаджийския син именно семейството, което създава изкривена представа за ценностите на Николчо и дава неправилен пример за начин на живот, училището, което не само не образова детето, но и остава безучастно при нравствената разруха на детето и приятелите, подтикващи увлечението му към алкохола и порочния живот.

Основна причина за деградацията на Николчо е неговото семейство - под влиянието на погрешните възпитателни методи, криворазбраната обич и неправилния родителски пример чорбаджийския син постепенно пропада все повече. При началното въвеждане към героите авторът ярко контрастира енергичния, жизнен, пълнокръвен и кипящ живот на трудовия делник с ленивата и заспала атмосфера в чорбаджийския дом и изразява своята житейска философия чрез съпоставката между краткия живот на трендафила и дълголетието на върбата. Каравеловото гротескно описание на Неновото „неразделно мазно тяло” и оприличаването му с две любеници подсказва за начина на живот на чорбаджията. Деформираното му тяло подсказва и за изкривяване на ценностите и разбиранията му. Празничното облекло на чорбаджията издава социалното му положение и стремежа му да демонстрира властта си. При описанието на лицето на героя авторът акцентира върху бездънната уста на Нено, язвително наречена „някаква си дупка” и очите, представляващи отражение на душата на героя – „две черни точки”. Авторът акцентира върху външността на Нено, защото за чорбаджията приоритет е материалното. При описанието на чорбаджийката Каравелов подробно обрисува нейните „зрели и практически мисли” ,в които проблемите със спестяванията изместват въпроса за възпитанието на сина й. В разговора с ратая проличава презрителното и грубо отношение към слугите. Но чорбаджията поверява грижите за сина си на човек, който няма дори право да мисли и за пореден път проличава неговата безхарактерност. Опита да примами сина си с „ново гроше” показва липсата на бащински авторитет и факта, че сина още от малък е възпитаван с потребителска нагласа. Когато родителите забелязват,че детето им е с разкървавена уста, те нито за миг не се замислят, че може именно тяхното дете да носи вина за инцидента. Когато детето пожелава да пие ракия, Нено го възпира, но детето забелязва различието между думите и делата на родителите си и проявява изключително нахалство да противоречи на баща си, за което само е възнаграден с пожеланата от него ракия. От начина, по който Никола пие ракията проличава, че той не я опитва за първи път.

Друго условие за моралната разруха у чорбаджийския син е и училището, което за него е пропиляно време. Житейската философия на даскал Славе, че към чорбаджийските наследници трябва да се отнася с уважение и почит, предполага, че в очите на децата неговия авторитет ще бъде занижен. „Знаменитият” учител с достойнство заявява своето мнение относно неравноправието на някогашните български семейства. Каравелов иронично описва последиците от прекараното в „разсадникът на образованието” време. За четири години Николчо научава единствено две молитви, но за сметка на това придобива господарски навици и вече започва да изисква от околните незаслужено уважение.

Причина за нравственото сриване на Никола представляват и приятелите, които не само не го отдалечават от пиянските навици и порочния и безсмислен живот, но и те самите водят такъв. Именно приятелите му го посвещават в тайните на пиенето и


Други реферати:
Регистрация на ЕТ
Топлината в организма
Същност, характеристика и отчитане на работната заплата
Тютюнопушене
Условни рефлекси


Изтегли рефератаУсловни рефлекси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия