ФашизъмФАШИЗЪМ - Държавно-политическа доктрина, възникнала в Италия след кр. на Първата световна война. Най-характерните и черти са: антикомунизъм, шовинизъм (привързаност към идеята за превъзходство на нация или държава) , расизъм, всеобхватен контрол от страна на фашистката партия върху политиката, икономиката, културата и др. Установява своето господство най-напред в ИталияНа 23 март 1919 г. на конгрес на бившите фронтоваци в Милано е провъзгласено официално създаването на фашистко движение начело с Мусолини, който получава титлата "вожд" - "дуче" (duce). Движението започва да се нарича "Национална фашистка партия". Отряди и групи "фаши" възникват бързо по цялата страна.Единствената цел на фашисткото управление е да се обяви за най-големия приоритет на своята култура, представлявайки държавата; колкото по-голям обхват за него, толкова по-добре.Като политически възглед, трябва да се вярва във върховенството на държавата пред съставящата го сбор от индивиди,т.е. идеята е, че хората живеят за държавата, а не че държавата съществува, за да им служи. Работите на хората са работи на държавата, а съществуването на държавата е единственият дълг на личността.Исторически погледнато, фашистките движения са били съставени от дребни капиталисти, нискостоящи служители и хората от средната класа. Фашизмът е много популярен и в селата, най-вече сред земеделците, селяните, а в града — от лумпенпролетариата. Една от най-съществените черти на фашизма е, че той използва масите, за да напада организациите на работническата класа — левите партии и трейдюнионите.На места много органи на властта, армията и полицията съдействат открито на фашистите, помагат им да се снабдят с оръжие и дори ги защитават от съпротивата на работниците. След като през октомври 1922 г. властите правят

нови икономически отстъпки на трудещите се, в Милано се провеждат решаващи преговори между Мусолини и представители на съюза на промишлениците, по време на които е съгласувано създаването на ново правителство начело с фашистите. След това фашисткият лидер обявява за 28 октомври 1922 г. "марш към Рим" и един ден по-късно кралят на Италия му възлага да сформира въпросния кабинет.Фашисткият режим в Италия придобива ярко изразен тоталитарен характер постепенно. От 1925 до 1929 г. е затвърдено всевластието на държавата, установен е монопол на


Други реферати:
Европейската интеграция на България
Европейската комисия - структура, функции, отношение към България, перспективи
Европейската политика за съседство
Европейски икономически валутен съюз
Европейски икономически и социален комитет


Изтегли рефератаЕвропейски икономически и социален комитет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия