Фейлетоните на Алеко Константинов

Фейлетоните на Алеко Константинов


 1. Шо е фейлетон?

Литературно – публицистичен жанр, буквално означава подлистник. Има за цел да коментира актуалните новини. Най – същественото качество на фейлетона е злободневност (актуалност). Има за цел да заклейми даден обществен проблем със средствата на сатирата. Основоположници на българския фейлетон са Христо Ботев и Любен Каравелов.


 1. Фейлетоните на Алеко Константинов:

Алеко започва да пише фейлетони през есента на 1894г., когато вече е възприеман като “съвестта на нацията”. Първият му фейлетон е “По изборите в Свищов”, публикуван в Каравеловия в. “Знаме” на 26 Септември 1894г. Той е провокиран от участието му в парламентарните избори и нечестната борба, която правителственият кандидат води срещу него.

Алековите фейлетони засягат следните по – важни теми:

 • Управлението на Фердинанд (“Херострат II” и “Миш - маш”);

 • Корупцията (“Разни хора, разни идеали”);

 • Действията на правителството на Константин Стоилов (“Освидетелстване зъбите на посещающите Черната джамия”);

 • Байганьовщината;

Повечето фейлетони са отпечатени във в. “Мир” – орган на либералната партия на Каравелов. В тях Алеко използва три похвата за осмиване:

 • Довеждане до абсурд на някое заглавие от вестниците;

 • Самохарактеристика на героя посредством монолог (“Страст” и “Разни хора, разни идеали”);

 • Несъответствие между даден израз и съдържанието, което се влага в него (“моралното влияние”);

Във всичи фейлетони основен художествен похват е пародията.


 1. Разни хора, разни идеали”:

Цикъл от четири фейлетона, чрез които публицистът пресъздава четирите най – ярки типа на епохата. Първите три фейлетона излизат приживе, а четвъртият е намерен в архивите на Алеко след смъртта му. Първите три са в монологична форма, която дава възможност героите сами да разкрият същността си. Четвъртият е диалог между чичо и племенник:

Героят на първия фейлетон е помощник – регистратор – той не е типичният малък човек (Гогол, Чехов), защото не е притиснат от мизерията. Героят е хищник, който е изтикан от по – силните далеч от плячката. Това е типичният кариерист, готов на всякаква подлост, за да се издигне. Постепенно иронията на Алеко преминава в сарказъм, когато героят припомня своите “заслуги”. Чрез речевата характеристика е внушена същността на регистратора – той е парвеню (използва паразитни думи и множество турцизми). Пародиран е новият идеал – звънецът заменя възрожденските ценности. У читателя героят предизвиква съжаление и отвращение;


 • Други реферати:
  Делба на наследство
  Древен Рим. Императорски период-принципат и доминат
  Етнопсихология-Етнически предразсъдъци
  Консорциум и Холдинг
  Медийно право


  Изтегли реферата  Медийно право - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия