Ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи за производство на биотор


ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕРВЕНИ КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТОР
1.ВЪВЕДЕНИЕ


Лумбрикокултурата или отглеждането на червени калифорнийски червеи е позната още от древността.

Първата научна програма за получаване на биотор от градински отпадъци започва през 1970г. в Канада.В тази програма се характеризират различните червеи, които имат голямо значение за получаване на качествен биотор.

Италия е първата Европейска държава, в която започва да се развива това производство, с индустриален капацитет.След години започва да изнася технология в Германия, Франция, а от 80-те години на миналия век и в страните от бившата югославска федерация.

Полезно в развитието на тази дейност е, че спомага за опазването на околната среда, след химизация с индустриални замърсители.

Червения калифорнийски червей е селекция получена, по изкуствен път-многогодишни опити да се получи живот, който ще се размножава по-бързо и ще произвежда биологичен продукт, които е хумусоподобен.

Характерно за червените калифорнийски червеи е:

  • 3.5-4 пъти по-голяма плодовитост;

- притежава инстинкт за домашно отглеждане, докато имат условия за живот;

  • имат твърдо месо с червена обагреност;

  • може да живее в голяма гъстота на малка повърхност-до 50 000 броя на кв.м.(докато в природата около 50 броя на кв.м.)

  • живее на топъл климат-19-20 С;


Други реферати:
Бедността като социално явление
Децата не се раждат насилници
Елементи на социалното дело
Библиотечно обслужване на лица в неблагоприятно положение
Дневен център за психосоциална рехабилитация за хора с психични увреждания


Изтегли рефератаДневен център за психосоциална рехабилитация за хора с психични увреждания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия