Ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи за производство на биотор

5.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧЕРВЕИТЕ

Калифорнийските червеи се използват за производство на протеиново брашно като добавка в храната на:рибите, говедата, свинете, кравите, кокошките, овцете и други животни.Тези протеини са богати с есенциални аминокиселини, които в последно време са все по-дефицитни.

6.ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА

Разходи за първата година:

за червеи – 10 легла по 200 лв. – 2000 лв.

за колчета – 100 колчета по 1 лв. – 100 лв.

за тел и гвоздеи – 100 лв.

общо - 2200 лв.

Приходи от първата година

За една година от 10-те легла се получават 80 легла.Продукцията от 1 легло годишно е 400 кг тор.

400 кг x 0.48 лв.- 15 360 лв.

20 легла червеи x 200 лв. – 4000 лв.

Общо приходи – 19 360 лв.

С продажбата на 20-те легла червеи се достига пълния капацитет на фермата от 60 легла.През следващите години от продажбата на червеи ще се реализират около 25 – 30 000 лв. Годино.

6Други реферати:
Тест по Европейска интеграция
Образователни проекти
Европейска интеграция-тест
Глобализация на икономиката и развитието
Европейска интеграция (въпроси и отговори)


Изтегли рефератаЕвропейска интеграция (въпроси и отговори) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия