Философия

Философията е особен вид мисловна дейност , която има за обект на изследване цялостта на всичко съществуващо . Идеята за цялостта е вградена в най-дълбоките основи на философията и това винаги обуславяло нейната всеобхватност , определяло е нейната злободневност и спецификата на нейната полезност. Светът , какъвто го познаваме, не е това , което е той „ сам по севе си „ Светът , както стана дума , е такъв , какъвто е за нас хората. В своето съществуване и способност за познание човекът е уникално космическо същество. Мярка на всички неща- на тези , които съществуват и на тези , които не съществуват. Протагор – великия предшественик на философския идеализъм . Заявява че светът има смисъл само до толкова , дотолкова има смисъл за човека . Светът сам по себе си , без човека няма смисъл. Ценността на света се определя от хората , които не живеят в някакво абстрактно и неизменно общество или както отбелязва Г. Хегел философията е едно историческо осмислено разглеждане на нещата. И как да разглеждаме света отделно от човека всяко философско учение основава своята антропология върху някакво предварително разбиране за


Други реферати:
Организационно-производствени бизнес рискове
Организационна основа на застрахователното дело
Застрахователна калкулация
Застрахователен пазар. Същност. Български национален застрахователен пазар (пищови)
Застрахователно дело ( пищови)


Изтегли рефератаЗастрахователно дело ( пищови) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия