Финансиране на инфраструктурните обекти в публичния сектор

Държавни фондове, финансиращи инфраструктурни проекти в публичния сектор, на България са:

Основната част от средствата за НФООС се предоставят за инвестиционни проекти, включително за изграждане и поддържане на националната система за миниторинг и контрол на околната среда;

- Фонд "Регионални инициативи" (ФРИ) - той представлява съвместен проект между Министерство на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН. Понастоящем, средствата се предоставят безвъзмездно от Американската агенция за международно развитие (USAID). ФРИ предоставя стедства за реализиране на проекти в областта на социалната и техническата инфраструктура на местно ниво. Приоритетно от Фонд "Регионални инициативи" се финансират инвестиционни проекти за обновяване, ремонт или ново строителство на пътища, напоителни системи, електричество и съобщения, общински пазари, водоправод и канализация и обекти на социалната инфраструктура.

- Национален доверителен екофонд (НДЕФ) – той е юридическо лице, създадено в съответствие с Договора за замяна на дълг срещу околна среда през 1995 г. между Правителствата на Република България и Конфедерация Швейцария на стойност 20 млн. швейцарски франка, Закона за опазване на околната среда и Наредбата за устройство и дейността на НДЕФ.

Националният доверителен екофонд предоставя средства за финансиране на проекти в 4 приоритетни области:

  • ликвидиране на замърсяванията

  • намаляване замърсяването на въздуха

  • опазване чистотата на водите

  • опазване на биологичното разнообразие;


- Фонд "Републиканска пътна мрежа" - той е създаден към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в съотвествие


Други реферати:
Търговски банки
Икономическа система-строеж и организация
Персонал. Състав и структура
Ефективност на Парето
Макроикономическа политика


Изтегли рефератаМакроикономическа политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия