Финансово правоКАКВО НАУЧИХ за ислямското изкуство


В ислямската култува архитектура се забелязват два основни типа: арабски и османски. Отличават се главно в минарета, като най-простата разлика се забелязва, в квадратното сечение при арабската, а в османската - кръглото сечение. Друг разграничител са куполите на джамиите. Те могат да бъдат еднокуполни, двукуполни и трикуполни.

Тюрбета – гробници за светци. Съществуват, както за светци, така и за видни личности.

Основните стилове в османскоата орнаментика на Балканите, са няколко: ляле, хатаи, руми и др.

Хатаи произхожда от Централна Азия и представлява силни, стилизирани флорални мотиви - главно трилистници. След 16 век, този стил започва да се натурализира, като негова подразновидност се явява - сасиу. Появява се някъде към средата на 16 в.

Друг стил - ечукофе. При него пак се изобразяват флорални мотиви, но преобладават лалетата, карамфилите и розите.

Стилът руми се появява през 9-10 век . Характеризира се със силна стилизация на зооморфни мотиви и превръщането им в геометрични фигури. Той има две разновидности: делимли и хоре.

Стилът ляле – се използвал предимно в живописта и приложните изкуства.

Живописта в Османското изкуство може да се види в стенописи, картини и щампи. При стенописите - масовото им разпространение се забелязма през 18 и 19 в. , като по-рядко се среща в 16 и 17 век. В стенописите главно се представят цветя, архитектурни пейзажи, завеси, калиграфски надписи, геометрични фигури, като те се срещат в бароков стил, но не рядко се забелязват и в рококо.

Картините биват любителски и професионални. Любителските са предимно със символично или религиозно съдържание. Професионалните предимно изобразяват видни личности – султани, шейхове, везири.

Широко разпространени са щампите. Първоночално – черно бели, а след втората половина на 20 век – цветни. Като по-често изобразяват погребението на Али Ибрахимова жертва.

При каменната пластика най-голямо развитие се забелязва в интериора на джамии /16 – 17 в./. Голям разцвет на надгробна пластика има след 18 век.

Най-често срещаното изображение е розетата, като тя условно може да се разлели на три стила, като най-ранния е брусенски стил - 15 в. При него се наблюдава напластяване и ошипяване на листата. Класически – при него виждаме спокойни форми.

Каменната пластика също намира отражение и в направата на къщички за птици, при изграждането на чешми.

Надгробните плочи биват обикновени от необработен камък, те са предназначени за по-обикновените хора и такива, при които срещаме пластични решения, главно за религиозни и светски лидери.


Други реферати:
Република Исландия
Развитие на първичен и вторичен сектор на икономиката в Пловдив
Седемте чудеса на света
Природните ресурси на Румъния
Описание на Банско


Изтегли рефератаОписание на Банско - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия