Физическа дееспособност

І

Мотивация за избор на темата

Здравето е ресурс на ежедневния нормален и продуктивен живот, поради което трябва да се опазва и поддържа. Физическото възпитание и спортът са основното средство за постигане оптимална работоспособност и добро здраве.

Физическото развитие и дееспособността на подрастващите са обект на множество изследвания, чиято цел е да се уточнят параметрите на нормата и да се набележат мерки и действия за корекция на отклоненията от тази норма (ако подлежат на корекция). В последните години все повече се говори за проблемите във физическото развитие , а от там и развитието на физическата дееспособност на децата от начална училищна възраст. Проблеми като наднорменото тегло, хиподинамията, акселерацията и други са израз именно на липсата на физически упражнения и спорт. Спортуващото дете се развива по-добре физически, придобива известно самочуствие от постигнатите резултати, увеличава социалните си контакти, обогатява познанията си, стабилизира психиката си. Накратко, в здраво тяло- здрав дух.

Подрастващите все по- често не желаят да посещават часовете по физкултура. Загубват интерес към физическите упражнения и спорта. Едва в пубертета започват да се заглеждат в телата си и в тези на другите. Тогава се сещат за фитнес или някакъв вид спорт. Както при момчетата, така и при момичетата това е свързано с желанието им да се харесат на противоположния пол. Но в повечето случаи е малко късно за това и трудно се постига желания резултат. Затова е необходимо от ранна детска възраст у децата да се изгражда желание за занимание със спортни дейности, като се провокират по различен начин. Диагностиката и оценката на постигнатите резултати трябва да са основополагащи в работата с децата от началното училще. Учителят трябва да познава особеностите на всяко дете от класа, както в психичното така и във физическото му развитие, за да може да приложи правилни методи и приоми в работата си. Ранната диагностика и оценка на постигнатите резултати дават ясна представа за развитието на физическата дееспособност и подпомагат последващата корекционна работа на учителя.


Други реферати:
Сравнение между СЖ Експресбанк и Булбанк
Сравнителен анализ на инвестиционните проекти.
Срочен депозит
Статистически анализ на структурата на паричната маса
Стокова и иновационна политика на фирма Макаронела


Изтегли рефератаСтокова и иновационна политика на фирма Макаронела - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия