Физическа дееспособност


ІІ

Цел и задачи на изследването

Целта на изследването е да се установи и оцени равнището на развитие на двигателните качества на 9 годишните деца, определящи физическата им дееспособност.

За реализиране на поставената цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:

  1. Да се измерят постиженията на момчетата и момичетата от класа;

  2. Да се проследи динамиката и да се анализират резултатите във възрастово- полов аспект;

  3. Да се сравнят с действащите нормативи съобразно възрастта и пола;

  4. Да се направи оценка на развитието на физическата дееспособност на всяко дете от класа;

  5. Да се планират мероприятия за подобряване на физическата дееспособност на децата.ІІІ

Предмет и обект на изследването


Предметът е насочен към изследването на физическата дееспособност на детския организъм като биосоциален процес.


Обектът на изследването са двигателните качества, които определят развитието на физическата дееспособност на децата.
Други реферати:
Стандартизация
Анри Бекел
Енергия от вятъра
За инфразвука
Ефект на Доплер


Изтегли рефератаЕфект на Доплер - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия