Физическа дееспособност


ІV

Критерии и показатели на диагностичната процедура

Използваният критерий е физическата дееспособност на общо 12-те ученици, от които 6 момчета и 6 момичета; и характеризиращите го показатели:показатели

инструментариум

динамична сила на долните крайници

гладко бягане на 50 м.

взривна сила на долни крайници

скок на дължина с два крака от място

взривна сила на горните крайници и раменния пояс

хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава

скоростна и обща издръжливост

максимален брой клякания за 20 сек.


V

Организация и методика на изследването

В началото на учебната година е измерено моментното състояние на физическата дееспособност на 12 деца на 9 годишна възраст, от които 6 момчета и 6 момичета.

Изследването се провежда между часовете 08.00 и 12.00, при съблюдаване на всички изисквания за точност и обективност.

По време на изследването учениците са с подходящо спортно облекло и добре разгрети. Обяснява им се смисълът на тази контролна дейност и се мотивират да се изявят възможно най-добре.
Методи за изследване на показателите:


Други реферати:
За или срещу становището на СЕМ за добрите нрави
За какво служи журналистиката
Медийното насилие.
Никола Симов Куруто от Ботевата чета
Обосновка на потребността от обучения.


Изтегли рефератаОбосновка на потребността от обучения. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия