Физическа дееспособност

Момчета

Име

Възраст

Резултат

Точки по норматив

1

Борис

9 г.

161

16

2

Галин

9 г.

154

14

3

Даниел

9 г.

165

18

4

Димитър

9 г.

167

19

5

Златозар

9 г.

152

13

6

Милен

9 г.

175

21


Момичета

Име

Възраст

Резултат

Точки по норматив

1

Алекса

9 г.

168

23

2

Деница

9 г.

159

20

3

Елица

9 г.

162

21

4

Ксения

9 г.

150

17

5

Мирослава

9 г.

156

19

6

Силвия

9 г.

158

20Аналогично се отчитат резултатите и по останалите два показателя.

Индивидуално за всеки ученик се сумират точките по норматив отчетени за отделните показатели и се съставя оценка по шестобалната система, както следва:


Сбор точки

Оценка

Над 95

Отличен 6

81 - 95

Много добър 5

56 - 80

Добър 4

41 - 55

Среден3

До 40

Слаб 2
VІІ

Изводи и обобщения


Обобщение:


  • Гладко бягане 50м. – дава представа за динамичната сила на долните крайници, или качеството на бързината на учениците. Това един от най – често използваните методи за проверка и оценка на физическата им дееспособност.


  • Скок на дължина с два крака от място – дава информация за взривната сила на долните крайници. На учениците се дават няколко контролни опита.  • Взривната сила на горните крайници и раменния пояс се проверява чрез хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава.


  • Чрез максимален брой клякания за 20 секунди се тества скоростната и общата издръжливост на учениците.На основата на проведената диагностична процедура могат да се направят следните изводи:

  1. Изследваните ученици имат добри постижения. Динамиката на развитие на качеството бързина; взривната сила на горните и долните крайници, и раменния пояс; скоростната и общата издръжливост е по- добра при момчетата, от колкото при момичетата.


  1. Една част от децата са с пропуски в уменията си по Физическо възпитание, спорт и творчество, които би трябвало да са усвоили в по- долните класове. Това налага да се анализират причините и да се търсят пътища за преодоляването им. Грешките трябва да се проучат, класифицират и отчитат.  1. Учебното съдържание по Физическо възпитание, спорт и творчество предлага богати възможности за изграждане на различни тестове и използването им при индивидуална и диференцирана работа с децата.


Други реферати:
Пищови по машиностроителна техника
Производствен и технологичен процес в машиностроенето (Пищови)
Термична обработка на материалите
Вътрешен строеж на материалите
Класификация, принцип на действие, приложение, предимства и недостатъци на хидро и пневмо системите


Изтегли рефератаКласификация, принцип на действие, приложение, предимства и недостатъци на хидро и пневмо системите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия