Физическа дееспособност

Определеният инструментариум дава възможност да се получат достоверни данни за реалното равнище на физическата дееспособност на изследваните деца.


Препоръки


  1. да се разработят методически указания, учебни пособия и упражнения по раздел Физическо възпитание, спорт и творчество, в които да се обединят познавателната и практическата дейност на децата;

  2. учителят следва да прави периодично диагностика на типичните грешки и да работи целенасочено за преодоляването им.VІІІ

Използвана литература


  • Боева,Б. Костов,К, Иванов,Ст., Маргаритов,В. Книга за учителя по физическо възпитание и спорт 1 – 4 клас

  • Петкова, Л. М. Квартирникова „Тестове за оценяване на физическата дееспособност.” С. МиФ.,1985

  • Бижков, Г. 1988 Педагогическа диагностика, С., Народна просвета

  • Бижков,Г. Методология и методи на педагогическите изследвания

  • www.sportdep.com/normative

10

Магистърска програма:

Информационни технологии в детската градина и началното училищеДруги реферати:
Адаптираност, адаптивност, адаптация
Активно регулиране
Акценти в историческото развитие на Маркетинг
Акции и облигации
Акцията - най-разпространената ценна книга


Изтегли рефератаАкцията - най-разпространената ценна книга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия