Формиране на българската нация

Формиране на българската нация

Според утвърдените в момента международни представи нацията е сложна

етносоциална общност, която възниква в преходния период от феодализъм към

капитализъм в условията на преодоляване на феодалната раздробеност на

обществото и укрепване политическата централизация на основата на

капиталистическите икономически отношения. За отделните нации този процес

се развива по различен начин, който зависи от специфичните условия и

действащи сили, различни са темповете и формите му на проява.

През средновековието обединителните звена, които свързват в едно цяло

разнородните етнически групи са държавата, религията и етническата култура.

Но средновековните общности определят своята идентичност най-вече чрез

религията. Скоро обаче с навлизането на нови взаимоотношения в живота на

хората това самоопределяне започва да губи своята сила. Това е така, защото

национализма в своята основа поставя под съмнение самото съществуване на

Бога. Вследствие на това папската власт отслабва и се формират регионални

общности, съвпадащи с определени географски области, които имат известна

политическа обособеност и специфични за всяка от тях културни ценности. В

тези бързо формиращи се общности започва постепенно да се заражда

съзнанието за принадлежност към една обща група от хора, обвързани с еднаква

и специфична за всяка от тях идентичност, което всъщност е зараждащият се

национализъм. Има много и различни определения за нация. Според някои

изследователи нацията, това са хора с общо минало, култура, език, общ

национален пазар, единна териториална обособеност и единно самосъзнание.

Не всички от изредените фактори обаче са основоопределящи. Езикът например

не е най-удачния критерий. Има общности, които говорят на един и същ език,

но се самоопределят като различни нации /напр. Англия и САЩ; България и

Македония и т.н./. Териториалната обособеност също не е фактор от голямо

значение - например евреите - те дори и пръснати по света в различни държави

пак се определят като евреи. Не е задължително също така да се определяш

национално съобразно държавата, в която живееш. Палестина например е

провъзгласена за първата държава без територия. Това, което като че ли най-

здраво свързва хората от една общност е предимно културата. Ъ. Гелнър в

своята книга "Нации и национализъм" /С. 1999/ дава следното определение за

нация: "Един човек принадлежи към една нация само тогава, когато всички


Други реферати:
Съединението на княжество България и Източна Румелия
Съединението
Планиране на ПР дейността и връзки с обществеността
Създаване и начално развитие на българската държава
Създаване и развитие на Венеция и Генуа


Изтегли рефератаСъздаване и развитие на Венеция и Генуа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия