Формиране на българската нация

приобщава към по-високата гръцка култура. Четвърта част не успява да понесе

режима на робството и започва да се изселва.

Турската власт за българина е не само чужда, но и враждебна. Това поражда

политически нихилизъм, враждебност и неангажираност с официалните

институции. Този факт обаче съзнателно е налаган от османската

административна система. От българите се е вземал само десятък и кръвна дан

и те никога не са били задължавани да участват в учрежденията като османската

войска, структурите за държавно и местно управление и т.н. Това ги откъсва от

политическия живот и те по този начин забравят за старата си държавна уредба

и за възможността за евентуално нейно възстановяване.

Турското завладяване обаче от друга страна обединява в едно цяло българските

земи, разделени преди това от болярския сепаратизъм през ХІІІ - ХІV век и от

непрекъснатите войни, при които населението от териториите, преминаващи в

границите на други държави губи своя език и етническа принадлежност.

През ХV - ХVІІІ век започват да се формират нови черти на българската

народностна душевност. Липсата на обществен живот и новия стопански ред

увековечават селската консервативна затвореност в рамките на рода и

семейството, а това разхлабва общите връзки, осъществяващи народното

единство. Но подложена на жестока сеч и на съзнателна асимилация

българската народност въпреки всичко съумява да се запази и да съхрани своя

език, бит, традиция и вяра. В народностната психика настъпват дълбоки

промени свързани с новите условия на живот. Социално изравнената народна

маса, лишена от своите водачи в продължение на векове се затваря в себе си и

като че ли се откъсва от останалия християнски свят. Затворени в семейството,

селото или общината българите заживяват в един омагьосан кръг на раждане и

израстване, на плащане на кръвна дан, на робско примирение и краткотрайни

отмъстителни изблици, на смирение пред домашното кандило и иконата. Но

този омагьосан кръг всъщност е кръгът на живота, който запазва и съхранява

народа през най-тежките векове на чуждото подтисничество.


Други реферати:
Архитектура в Древен Рим
Готически паметници
Сущность арх-ры и ее задачи
Завладяващата архитектура на Древен Египет
Градоустройствени проблеми след ПСВ


Изтегли рефератаГрадоустройствени проблеми след ПСВ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия