Формиране на българската нация

променената стопанска и социална структура на обществото. Като резултат се

променя мисленето на хората, излиза се от омагьосания кръг и се надмогва

простото възпроизводство на продължители на рода и българщината.

Един от основните моменти довели до появата на това ново съзнание у

българина безспорно е безсмъртната творба на Паисий Хилендарски. Със

създаването на "История славянобългарская" той цели да разшири кръгозора на

българина и чрез припомняне на неговото славно минало да обърне погледа му

към бъдещето и така да го изведе от затворения кръг, в който той живее и който

се основава на годишния цикъл лято -зима или раждане - живот - смърт. Това

става чрез напомняне за исторически събития свързани с него самия, факта че

той е наследник на нещо, което трябва да бъде пазено и унаследявано и в

бъдеще. Писането на история внася рационализъм в образа на българина.

Историята по някакъв начин чертае оптимизъм и вяра за по-добри времена, но и

учи, че те няма да дойдат сами. Историята най-важното възпитава

национализъм!

Процесите, довели до появата на тези нови взаимоотношения между българите

могат основно да се разделят на два вида. Първо това са стопанските промени,

които настъпват през ХVІІІ и ХІХ век и довеждат до появата на нов

икономически живот и формирането на единен национален пазар. Българите

излизат на пазара, където установяват стопански и духовни връзки с града, с

близката провинция, с цялата страна, със стопанските достижения на по-

напредналите страни. Така селячеството от един затворен патриархален слой се

превръща, макар и бавно, в социално динамичен елемент, който участва

активно в изграждането на новата стопанска структура. Градовете имат огромно

значение за оформянето на стопанскатаобщност.

По-големите градове образуват гръбнака на единната икономика и

осъществяват връзката между хората от отделните провинции с цялата страна.

Едни от основните събирателни пунктове тук са панаирите и пазарите, които

периодично се провеждат в различните области. Появата на общността в

стопанския живот се налага в резултат на развитието на производството, в


Други реферати:
Инвестиции във финансови активи
Кредитиране на малки и средни предприятия
Лекции ББО
Кредитоспособност на фирмата
Лекции по Финансово-валутни разчети


Изтегли рефератаЛекции по Финансово-валутни разчети - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия