Фотосинтетично фофорилиране


Фотосинтетично фосфорилиране


Това е проецс, индуциран от светлина,при койтосе образува АТФ от АДФ и неорганичен фосфат във фотосинтетичния апарат на организмите. Този процес може да се извърши в две различни системи – цикличка и нециклична. В нецикличното фосфорилиране АТФ се генерира и „отворена” електроннотранспортна система, придружено с отделяне на кислород и образуване на НАДФН от НАДФ. Цикличното фосфорилиране елекртонният цикъл е „затворен” и продукт на реакцията е само АТФ. Изолираните форопласти са способни без участие на други клетъчни частици да синтезират АТФ от АДФ и неорганичен фосфат, като за тази цел се използва енергията на погълнатия квант светлина. В АТФ два остатъка на фосфорната киселина са свързани в друга част на молекулата с макроергични, пирофосфатни връзки. Тази енергия е в лесно достъпна форма и се използва от клетката в различни процеси, свързани със загуба на енергия. В светлинната фаза на фотосинтезата потокът от светлинна енергия се превръща в енергия на химичните връзки на АТФ.

Не цикличното фотофосфорилиране е светлинно зависим процес, при който получените от водата електрони с ниска енергия в резултат на отделяне на кислород ( Хилова реакция ) се пренася чрез различни преносители до НАДФ – вещество с отрицателен редокс – потенциял – 0,34 в и се образува НАДФН. Преносители са хинони, цитохроми и пластоциани, ензими и фередоксин. АТФ се образува при пренасяне на електрони от хиноните до цитохром f на две места. Предполага се също, че АТФ може да се образува и между веществото z и феродоксина:


Уравнението показва, че молекулата вода е разложена в хоропластната мембрана под действието на светлината, давайки ½ О и два освободени електрона, като последните се транспортират до НАДФ и заедно с Н ( протона ) от водара се образува силно редуцирано вещество НАДФН. Две молекули АТФ са последователно образувани от АДФ и неорганичен фосфат по такъв начин, че светлинната енергия е акумулирана във вид на макроергични връзки. Тези високо енергични съединения ( АТФ и НАДФН ), наречени „асимилационна сила”, са необхорими при редукция на СО през тъмнинната фаза на фотосинтезата. Както се вижда от схема „z, за повдигането на електрони от нивото на водата с редокс – потенциал + 0,81 в до нивото на НАДФН ( - 0,32 в ) са необходими две светлинни системи –


Други реферати:
Природа и история в История на Никола Вапцаров
Пространството на града в Дебеляновото стихотворение Спи градът
Противопоставителния съюз в Потомка (план-конспект)
Разказите на Йовков
Реалистичното и романтичното в разказите на Елин Пелин


Изтегли рефератаРеалистичното и романтичното в разказите на Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия