Фотосинтеза


Фотосинтеза- същност и значение. Светлинна фаза на фотосинтезата. Пренос на енергията и транспорт на електроните- ФС1 и ФС2. Фотофосфорилиране. Бактериална фотосинтеза-особеностиАнализът на органичната материя показва, че тя се състои 45% от въглерод. Именно затова въпросът за източниците на изхранване на организмите с въглерод е много важен. Всички организми могат да бъдат разделени на две големи групи: авто- и хетеротрофни. Автотрофните притежават способността да синтезират органични вещества от неорганични. Хетеротрофните изграждат своите органични вещества от готови органични съединения, които само преработват. Хетеротрофните организми живеят за сметка на автотрофните. За да се осъществи синтеза на органични вещества, е необходима енергия. В зависимост от използваните съединения и източниците на енергия се различават следните основни типове въглеродно хранене:


Вид въглеродно хранене

Източник на въглерод

Източник на водород

Източник на енергия

I.Хетеротрофно хранене

органични съединиения

органични съединения

органични съединения

II.Автотрофно хранене (3 вида):

  1. фотосинтеза

СО2

Н2О

светлинни кванти

  1. фоторедукция (бактериална фотосинтеза)

СО2

H2S, H2

светлинни кванти

3) хемосинтеза (от хемосинтезиращи бактерии)

СО2

H2S, H2, Н2О, NH3

химична енергия, която се получава при разграждането на различни съединения и различни химични реакцииФотосинтезата е процес на трансформиране на погълната от организма светлинна енергия в химична енергия на органичните и неорганичните съединения. Главна роля в този процес се пада на използването на енергията на светлината за редукцията на СО2 до равнището на въглехидрати. В процеса фотосинтеза могат да се редуцират и сулфати и нитрати и да се образува Н2 (водород). Говори се за фототрофна функция на фотосинтезата или това е използването на светлинната енергия в различни ендергонични реакции в живия организъм.

Фотосинтеза извършват както висшите растения, така и водораслите и някои бактерии. Тя изпълнява изключително важна роля в енергетиката на биосферата.

Общото уравнение на фотосинтезата е :


В началото на 20-ти век холандския микробиолог Ван Мил открива бактериалната фотосинтеза или т.нар. фоторедукция. Той показва, че някои бактерии могат да асимилират СО2 на светло без да отделят О2. Такива бактерии са способни на фотосинтеза само при наличие на подходящ субстрат- донор на протони– например сероводорода.


Други реферати:
Въведение в MO
Международна миграция
Свободните зони
Развитие на пазарите
Правни организации


Изтегли рефератаПравни организации - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия