Франките-Каролингски ренесанс

Възраждането на имперската структура на първо място предполага осъществяването на съюз върху огромна територия. Проведените от Карл Велики около 50 военни похода, имат като резултат постигането на значителна външнополитическа експанзия. Военните му кампании обхващат периода между 772 и 802 г. като основните му врагове са саксонците, лангобардите, баварите, аварите. В резултат от тези успешни военни кампании към 800г. Франкската империя се простира върху огромна територия, обхващаща земите от р. Лаба и Дунав, до Каталуния и Беневент. На запад достига р. Ербо, Пиренеите и Атлантическия океан. На изток- Среден Дунав и Адриатическо море. На север- Балтийско море, а на юг- Южна Италия .

Тази огромна територия обаче, има нужда да бъде консолидирана и обединена. Карл се опитва да постигне тази цел като създава стабилна административна система, унифицира държавните и църковните дела, въвежда единна мерна и монетарна система. По този начин успява да постигне пълното политическо обединене на западния европейски свят в рамките на една огромна империя.

Тя е разделена ( по време на най-големия си възход) на около 400 графства, управлявани от три основни институции: графове, missi dominici и епископи, обединени в йерархична структура, което позволява ефективно осъществяване на контрол и управление на огромната територия.

Осъществената през 780г. правосъдна реформа има за цел не само унифицирането на държавните и църковни дела, но и разглеждането на всички франки като равни пред закона. Това от своя страна има огромно значение , тъй като би могло да се разглежда като първа крачка в премахването на различията в различните присъединени територии и в осъществяването на тяхното единство.

Тази идея се засилва и с въвеждането на обща мерна и монетарна система за цялото франкско кралство.

Армията и общото събрание ( „ майско поле „ ) скрепяват още по- силно политическото единство в империята.

То обаче не е единствената цел за решителния и упорит владетел. Друг негов приоритет е постигането на духовно единство между франкските поданици. За тази цел той се опира на християнството като основен инструмент за постигането й.

Карл проявява изключителна щедрост към Църквата, налага единна църковна догма, въвежда общи литургични правила и церемониал. По този начин постига общото културно и морално единство на кралството.


Други реферати:
Граф Монте Кристо
Едоардо Миролио
По жицата
Бунт и възмездие в поемата Септември
Борба–безвремието на робството и вечността на свободата


Изтегли рефератаБорба–безвремието на робството и вечността на свободата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия