Галактики, нашата галактика

ХРОМОЗОМНИ МУТАЦИИ


Хромозомни мутации или хромозомни аберации наричаме мутациите, засягащи сравнително големи участъци от хромозомите или цели хромозоми. Те биват два вида:

1) структурни хромозомни мутации (хромозомни преустройства), които са промени във вида и подреждането на ДНК-последователностите в дадена хромозома;

2) бройни хромозомни мутации (в българската литература по-често наричани геномни мутации), които са промени в броя на хромозомите.


1. Структурни хромозомни мутации

1.1. Видове структурни хромозомни мутации

Структурните хромозомни мутации биват следните видове:

Делеция – участък от хромозомата е изгубен.

Дупликация (повтор) – участък от хромозомата е удвоен.

Инверсия – участък от хромозомата е обърнат на 180о. Когато засегнатият участък включва центромерата, инверсията се нарича перицентрична, а в противен случай – парацентрична.

Транслокация – участък от хромозомата е преместен. Голяма част от транслокациите се състоят в обмяна на участъци между нехомоложни хромозоми и се наричат реципрочни. При останалите транслокации, наречени нереципрочни или транспозиции, засегнатият участък просто се прехвърля на ново място в същата или друга хромозома.


Видове структурни хромозомни мутации (по Ayala, 1984, с малки изменения).


Всички структурни хромозомни мутации освен някои от най-малките могат да се наблюдават цитологично върху диференциално оцветени кариограми (ако някой е забравил какво е това, вж. раздел Организация на наследствения материал при еукариотите). Освен това при хетерозиготите по време на мейозата конюгиращите хромозоми образуват характерни фигури, които ще опишем по-долу.


1.2. Делеции

По механизма на възникването си делециите са "скачени" с дупликациите, доколкото засегнатият ДНК-участък, след като се откъсне от хромозомата, обикновено се присъединява към хомолога й. Много делеции и дупликации са резултат от неправилна репарация на хромозома, разкъсана от йонизиращо лъчение или някои химични


Други реферати:
Ензими
Хипоталамо-хипофизарна взаимозависимост
За или против клонирането
Хранене според конституционалния тип
Капка вода-миг живот


Изтегли рефератаКапка вода-миг живот - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия