Галваничен елемент

Софийски университет

Св. Климент Охридски”

Методическа разработка

Тема: Галванични елементиПродължителност: 80 мин

Тип на урока: за нови знания1.Цели

Ученикът трябва да:

  • Познава принципното устройство на галваничните елементи;

  • Може да обяснява процесите, които се извършват;

  • Познава приложението на значението и приложението на галваничните елементи в практиката;

2.Място на изучаване

Темата „Галванични елементи” се изучава в 10 клас в раздела „Окислително-редукционни процеси”. По учебна програма се изучава след „Окислително-редукционни процеси”, но може да се разглежда и след „Електролиза”.

3.Базисно учебно съдържание

  • Степен на окисление;

  • Окислително-редукционни процеси ;


Други реферати:
Градоустройствена характеристика
Електронна система за измерване, контрол и управление на динамични величини
Електрообзавеждане на компресорна уредба - Ямбол
Измерване параметрите на модулирани трептения
Изследване и приложение на сензори с безжично предаване на измерените данни


Изтегли рефератаИзследване и приложение на сензори с безжично предаване на измерените данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия