Генерална съвкупност

как да бъдат подбрани за да се осипи представителност на набраната информация респективно на резултатите от изследването (изводи заключение обобщение) ;

При втория въпрос когата питаме дали набраната извадкова информация е представителна ние се интересуваме от въпроса дали начинът на избора от генералната съвкупност които са жключени в извадката е такъв че да има научно основание получените свободни (обобщаващи) характеристики за тези единици от извадката да се разпростратза цялата изучавана съвкупност.

Когата изборът на единиците е правилен тогава извадковата информация е представителна.

Правилен подбор-това означава всяка единица в генералната сувкупност да има еднакъв шанс да попадне в извадката.

На практика този еднакъв шанс се осигорява единствено с т.нар.случаен подбор.Т.е.- подбор при който единиците за извадката се избират непреднамерено или лотарийно.Оценките от извадката могат да се отклоняват в една или друга посока от характеристиките в генералната съвкупност и параметрите което се дължи на действието на случайните фактори получаващи се при формиране на извадката .

Тези отклонения наричаме стохастични грешки и те могат да бъдат контролирани чрез обема на извадката стохастичните грешки намаляват и обратно.

Стохастичната точност на резултата в изследванията имат значение за увереността с която могат да се правят съответните заключения и изводи на основата на набраната извадкова информация.

Колкото е по голяма стохаси1нта точност, толкова по уверени могат да бъдат заключенията и обратно.

Когато правим извадково изследване получаваме извадкови оценки на интересуващите параметри на генералната съвкупност.

Параметрите са действителните значения на съвкупностите свойства които бихме получили ако правим не извадково а изчерпателно изследване.

Различаваме два вида извадкови оценки:

  • точкови;

  • интервални;

Първите оценки са- изчислените показатели в извадката и те се представят със фиксирано число.Характерно за точковите оценки е че не дават никакво оказание за жъзможното отколонение между оценката и действителното значение на съвместното съвкупностносвойство (параметър). В тях имплицитно т.е. неявносе съдържа стохастичната грешка.Потребителят на извадковата информация на тази форма може


Други реферати:
Централна власт, представителна демокрация
Политическите партии в Република България–критерии за класификация
Тероризмът в нашето време
Фашизъм
Политикономия на валутните режими


Изтегли рефератаПолитикономия на валутните режими - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия