Генерална съвкупност

само да се досеща за тяхното присъствие, но не знае каква е тяхната величина .

Изход от тази неяснота се намира в генералната съвкупност интервални оценки . Тесе получават като се обедини точковата оценка и оценката на стохастичната грешка на точковата оценка.

С помоща на интервалната оценка се определят границите в които може да се твърди че се намира действителното(истнското)значение на изследваното съвкупностно сойство-измерено с някакъв показател. Тожа се пражи с определена гаранционна вероятност(P).Теорията на извадковите изследвания е разработена от правила процедури които позволяват при осъщесрвяване на случайна извадка да се оцени размера на стохастичната грешка на получената точкова оценка.Тоба се прави по съответна формула

Освен стохастични грешки при всяко емпирично изследване могат да се допуснат и нестохастични грешки.

Нстохастични грешки –те се проявяват както при извадковите така и при изчерпателните изследвания. За съжаление техните проявленияне не са формулирани както например е формулиран общия закаон на стохастичните грешки при извадковото изследване, поради което те се описват и установяват по обем и направление но не могат да се правят изчисления за очкваните им размери.

Нестохастичните грешки от своя страна се разделят на:

  • несистематични;

  • систематични;

  • груби ( големи отклонения);

Първите са такива каквито се допускат както във едната така и в другата посока спрямо значенията на променливите. Обикновенно те се поддаеатна тенденцията по броя и величината си взаимно да се компенсират поради което не се отразяват върху някои от изчисляваните свободни показатели.

Вторите са такива каквито се допускат многократно само в дна посока...

Третите грешки рязко се различават спряма грешките на променливата, обаче ясно се усвояват когата се разгледат едномерните разпределения по аден апроменлива.


Други реферати:
Рампите и преходно-нивоизравнителните съоръжения
Технологии за заваряване
Прихващане на разговори и сигнали
Спирачна система с пневматично задвижване на АТТ
Представяне на информацията в дискретен вид. Бройни системи


Изтегли рефератаПредставяне на информацията в дискретен вид. Бройни системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия