Гео Милев-Септември

Митологични аспекти на отношението

лирически автор-народ в поемата

Септември” на Гео Милев


Понятието народ при експресионизма има твърде много общо със завещаната от романтизма специфична интерпретация на „народа”. Тази интерпретация е основата си е дистанцираща,неразбираща,само привидно съчувствено-величаеща. В същината си тя е твърде абстрактна-неконкретна,неясна представа,излъчена от една позиция на превъзходство и отстраненост. В този смисъл така нареченият народе по-скоро повод за метафоричен изказ,на определен протагонизъм,зад които всъщност най-често стоят неясноти. Човекът в поемата „Септември” е част от масата,част от пространството на бунта. Той не е идентифициран като индивидуално присъствие я контекста на представата за литературен герой. И все пак,множеството от хора изпълнява ролята на масово действащо лице. Именно този странен множествен поетичен АЗ,като двигател и носител на действието,дава метафоричния код за дешифриране особеностите в поетиката на Гео-Милевата поема.Може би именно хората в „Септември”, при чиито образи отклонението от „действителността” е най-голямо,най-много притесняват,спъват,разсейват всяка конвеционална линия на четене. Дали това са „клишетата от печата”,чуждите,враждебните прозвища,които се разиграват като герои? Или може би това са образи,сведени до кардинална краткост и опростеност в целенасоченото търсене на тяхната гротескност. А може би това са онези означения на герои-без име или с условно име,за които важи: „Казвам Х-разбирай У или всеки попаднал в съответната конфигурация,обстоятелства и т.н.”-онова митологично заличаване на личното в полза ситуативно-събитийното,защото за колективната памет важна е закономерността на случващото се,а не уникалността на героя.В „Септември” върху митологичната обезличеност на действащите фигури се напластява,от една страна,плакатният рисунък,от друга-полемичността на словото(то е постоянно от несено към друго слово-към словото на тогавашната враждебно настроена преса. Но всъщност както плакатът,така и „вестникарският етикет” са възможни именно поради митологичната нагласа на човека,експлоатират именно тази страна на съзнанието му. Общото между тях и митологичното мислене е в настройката за приемане на света като готов модел,зададен от някакъв авторитет. Това са трите основни механизма,които работят по посока на обезличаването, игнорирането на човешко-субектното на образите в поемата. Алтернативата на тази обезличена маса е поп Андрей. Но и този образ,при цялата си единичност и очертаност на общия фон,в същината си не е


Други реферати:
Имущество и счетоводна отчетност в туристическата фирма
Класификация по признака въплъщение и роля
Счетоводство
Структура на капитала
Управленско счетоводство


Изтегли рефератаУправленско счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия