География и икономика


КУРСОВА РАБОТА


на

Десислава Радоева Кьорова

Специалност: Счетоводство и контрол

Тема на курсовата работа

География и икономика
Други реферати:
Педагогическо общуване учител-дете-родител
Периодизация на изобразителната дейност
Подготовка на възпитателите за работа с надарени деца
Подходи за хуманизация на образобанието
Политика в областта на образованието


Изтегли рефератаПолитика в областта на образованието - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия