География на света

ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТА


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
  1. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ1.Природни условия и ресурси.Понятията природа и географска среда са принципно сходни,но първото от тях е със значително по-голям обхват.Географската среда е възникнала в резултат на продължително антропогенно въздействие върху географската обвивка.Така се създават антропогенни лантшафти или „вторична природа”,т.е. градовете,заводите,каналите,транспортните магистрали и др.Географската среда се разглежда в два аспекта:като източник на природни ресурси и като условия на живот и дейност на хората.

2.Природните условия са тези тела и сили на природата,които на даден етап на развитие са от съществено значение за живота и дейността на човешкото общество,но не участват непосредствено в стопанската дейност на хората.


Други реферати:
Литературата на българските католици
Светите тайнства
110 години по-късно, важи ли теорията за бюрокрацията на Макс Вебер и в наши дни
110 години по-късно, важи ли теорията за бюрокрацията на Макс Вебер и в наши дни
Медийния образ на хората с увреждания


Изтегли рефератаМедийния образ на хората с увреждания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия