Георг Хегел

Георг Хегел
(1770-1831)

Георг Вилхелм Фридрих Хегел (на немски: Georg Wilhelm Friedrich Hegel) е немски философ. Представител на класическия немски идеализъм. Известен с формулировката си на т.нар. „абсолютен идеализъм“, Хегел е един от най-противоречиво разбираните философи в Западната традиция. Оказва огромно влияние върху философията от втората половина от XIX и целия XX в.

Философски идеи

Тази двойственост, получила израз във всички произведения на Хегел, включително и във “Феноменология на духа” (1807), която Карл Маркс нарича “истински извор и тайна на Хегеловата философия". В това произведение се разглежда еволюцията на човешкото съзнание от първите му проблясъци до съзнателното овладяване на науката и научната методология. Като анализира категорията отчуждение, Хегел, макар и в идеалистическа форма, “долавя същността на труда”, тоест много важни страни на предметната дейност на човека, разглежда човека и неговата история като “резултат на собствения му труд” (Маркс), а следователно се досещал за някои реални закономерности на историята.

Хегел обосновава тук тезата на субстанцията като субект, като дейно, активно начало. По този път той успял да представи свободната дейност на субекта като закономерен процес на усвояването на света от човека. В резултат тъждеството на мисленото и битието – изходно положение на идеализъм|идеализма на Хегел – било разбрано като исторически развиващ се процес, в който абсолютната идея самопознава самата себе си. В развит вид съдържанието на системата на абсолютния идеализъм на Хегел (сбито изложение в “Енциклопедия на философските науки”, (1817) се състои в следното. В основата на всички явления на природата и обществото лежи абсолютът, духовното и разумното начало – “абсолютната идея”, “световният разум” или “световният дух”. Това начало е активно и дейно, при това неговата дейност се състои в мисленето, а по-точно в самопознанието. В своето развитие абсолютната идея преминава три етапа:


Други реферати:
Финанси (пищови)
Лекции по публични финанси-Същност на парите
Лекции относно инвестиции
Лекции по финанси
Лекции по финанси


Изтегли рефератаЛекции по финанси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия