Георги Раковски

ГЕОРГИ РАКОВСКИ

ЕСЕ

Като българин, обичащ Родината си, като човек, почитащ историята на народа си, мисля, че не трябва да има хора, наричащи се българи, които да не преклонят глава пред будния дух и величие на човека Георги Раковски.

Нашият народ е един от най-истрадалите в Европейската история. 500 години под турско робство българският дух оживява, благодарение на силната вяра в бог. Малкото християнски църкви приютяват изстрадалите българи, учат ги и пазят историята ни.

Европа бе забравила за България и заробения ни народ. В края на тези 500 години се раждат такива личности, които не само пробуждат за борба българите , но и успяват да накарат цялата Европейска общност да си спомни за нас и да пожелае да ни помогне да се освободим от нечовешкото робство.

Роден като Съби Стойков Попович в Котел, той си променя името на Георги, заради чичо си Георги Мамарчев и фамилията на Раковски – от село Раково, откъдето са корените му. Това той прави за да заблуди полицията след поредния опит да създаде организирано македонско дружество в Анкара.

Близо три десетилетия Раковски участва най-активно в борбите за извоюване на църковна и политическа свобода на българите. Дейността му засяга почти всички области на тогавашния обществено- политически живот: революционер, писател и поет, дипломат, учен, журналист и просветен деец.
Основната заслуга на Георги Раковские е, че поставя българското освободително движение на организирана основа, обединява емиграцията във Влашко и обосновава идеологията и тактиката на четническото движение. Той създава Българската легия.

Гражданин на Европа. Още тогава- много преди да се наречем ние „европейци”, Георги Раковски е живял, творил, водил преговори, създавал комитети и Легии в Цариград, Букурещ, Анкара, Нови Сад, Одеса, Галац ,Котел, Карлово, Сливен, Шумен, Свищов, Ичера....Издавал е вестник „Дунавски лебед” на български и на френски.

„Нека никой не мисли, че свобода се добива без кръв и без скъпоценна жертва! Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи! Нека всеки запише дълбоко в сърцето си за свята възторгна реч - свобода или смърт - и с пламен меч да върви в бойното поле под знамена на непобедимия български лъв; а божа всесилна десница нам ще помогне!”

Пламенността на неговото слово е увличаща, покоряваща сърцата и разплакваща душите на поробения ни народ.

Събирайки около себе си по първите войводи, той ги напътства към съгласувани, а не изолирани действия и към един по-висок политически идеал. В записките си “Моето пътуване по Стара планина” Панайот Хитов пише: Покойният Раковски ни написа един малък закон и ни научи как да работим, за да имаме по- добър успех. Няколко години по- късно Христо Ботев във в. Знаме (1875) също отбелязва: Заслугата на Раковски се състои в това, че той обобщи и разпространи тази идея и из числото на наште хайдути създаде ни няколко души народни предводители и пламенни боици за свобода. Панайот Хитов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър и Филип Тотю идват до съзнанието за истинската стойност на своите хайдушки походи едва след раговорите си с Раковски.


Други реферати:
Раси и расизъм
Физиология на отделянето
Сибирско хъски
Преимплантационна диагностика
Тежки метали


Изтегли рефератаТежки метали - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия