Гласни. Класификация от артикулационен и акустичен аспект

3Гласни. Класификация от артикулационен и акустичен аспект

Гласните се артикулират в устната кухина, която променя своя обем и големината на устния отвор в действието си като резонатор. При артикулацията на свеки гласен звучат два тона – основен и характеристичен. Основния тон се образува във фонационния апарат, под действието на гласилките. Той е индивидуален, защото зависи от големината и дебелината на гласилките. Характеристичния тон се образува в устната кухина. Височината му зависи от обема и отвора на устната кухина. За всеки гласен той е различен и по него гласния се оформя, като специфичен самостоятелен звук. В слуховоотношение гласните са чисти, музикални тонове. Вокалната система на БЕ се състои от 6 гласни (а,ъ,о,у,е,и).

Класификация от артикулационен аспект. Според мястото на артикулацията в устната кухина гласните биват:предноезични(е,и), задноезични(а,ъ,о,у). Според издигането на езика гласните биват високи (и,у), средни(е,и,о), ниски(а). Според ширината на прохода м/у езика и небцето , гласните се групират в тесни гласни (и,у,ъ), широки(е,а,о). Според дейността на устните, гласните се групират в лабиални(у.о) и нелабиални (а,ъ,,и,е).според дейността на мекото небце гласните биват орални – устни-чисти,носни-назални.

Класификация от акустичен аспект. Според височината на харак.тон гласните биват високи(е,и), ниски(а,ъ,о,у). Във връзка с характеристичен тон и с въздействието, което оказват на предходния съгласен се групират в две групи: меки-с висок характеристичен тон и действат умекчаващ на предходния съгласен(е,и), твърди-нисък характеристичен тон и не действат омекчаващо на предходния съгласен(а,ъ,о,у).


4.Съгласни.класификация от арикулационен и акустичен аспект

Съгласните звукове се артикулират в устната кухина, където деините органи , езикът и устните създават пречка по пътя на издишната въздушна струя, като я преодолява. Образува се характерестичен шум. При артикилацията на всеки съгласен , тои е различен. Типичен за него и по него сугласния се оформя като самостоятелен звук. Съгласните са сложни звукове . едни от тях се състоят само от характеристичен шум, а др. От характеристичен шум и осн. Тон. При шумовите съгласни осн. Тон не е чист защото гласилките не са опънати . от акустично гледище съгласните са шумови броя на съгласните е 39 сравнение с гласните, защото това се обяснява с техните артикулационни особености. За да се образуват съгласни трябва да се създаде пречка , а в това отношение възможностите в артикулациония апарат са големи.

Класификация на съгласните от артикулационно и акустично гледище- оснновно при артикулация на съгласните са 2 основни параметъра:място на артикулация и начин на артикулация-

1- Белег- По място на артикулация в устната кухина – да се класифицират съгласните по този класифичен белег означава д а се отговори на въпроса -каде в устната кухина и с помоща на кои артикулационен орган се артикулират съгласните. Съгласните биват : лабиални(п, б, м , ф , в) алвеолни ( тт” , дд’ зз’, цц’, ss’ , л) посталвеолни( ш, ч, ж, дж) веларни (кк’, гг’ хх’) по начин на артикулация- клас. Белег озн. Да си отговорим на въпроса от какъв характер е пречка. Пречката м/е да бъде 2 вида пълна преграда или проход или комбинация от преградата и прохода. Това са съгласни които се артикулират с пълна преграда с двете устни или езика които се допира до небцето. Слухово отношение или


Други реферати:
Концепцията VAR- Value-at-Risk- резултати и проблеми
Директен маркетинг Бизнес към бизнес
Агрегатно планиране на Грини-ГН ЕООД
Мотивация, Маслоу за мотивацията
Мениджмънт на персонала


Изтегли рефератаМениджмънт на персонала - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия