Глобализация


Първоначално глобализацията се проявява най-силно в икономиката, стопанството и в съпътстващите ги материално-битови условия на живот, по-късно тя засяга и обществено политическата организация на обществото, за да проникне накрая в тъканта на човешката духовна и културна дейност.

В икономическия сектор днес се очертават четири основни фактора.

Първият фактор - масовите комуникации и информационните технологии имат толкова решаващо значение, че през последните години се заговори за “информационна икономика”. Масовото внедряване на компютрите в стопанския сектор способства и за появата на качествено ново разделение на труда. То е едновременни интернационално и информационно, защото източниците на продуктивност стават все по-зависими от прилагането на науката и новите технологии.

Вторият фактор, съдействащ за утвърждаването на глобализационните процеси в икономическата сфера е обединяването на обширни пазари и формирането на икономически блокове.

Североамериканският пазар, в който се включват САЩ, Канада, Европейската общност и Асоциацията на източноазиатските нации, съставена от Тайланд, Индонезия и Малайзия, са само отделни примери за все по-задълбочаващата се тенденция към окрупняване на пазарите и формиране на един глобален капиталистически пазар.

Третият фактор, отговорен за задълбочаване на глобализационните процеси в сферата на икономиката, е появата и развитието на транснационалните корпорации. Целите на тези икономически организации се свързват не толкова с интересите на държавните и национални структури, колкото със самите корпорации, разпростиращи дейността си над границите на отделните нации - държави.


Други реферати:
За град Смолян
Китайска народна република (16 стр.)
Област Шумен
Зона на твърдолистни гори и храсти
Казахстан


Изтегли рефератаКазахстан - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия