Глобализация и религия.

Културите, населяващи земята се различават по множество най–разнообразни признаци, но основното което ги обединява, независимо от етапа на историческото им развитие, от степента на общуване, е принадлежноста на всяка една от тях към дадена религия. Точно тази принадлежност към дадена религия е една значително важна част от глобализационния процес.

Своето начало, глобализационния процес води още от възникването и развитието на основните световни религии, “конфуцианството, будизмът, юдаизмът, християнството, а по-късно и ислямът”, се распростират върху всички хора населяващи планетата. С течение на времето юдаизмът бива силно повлиян от някои религии, по точно някои източни религии една от които е зороастризма. След това през I хил. пр.н.е. възникват будизмът и конфуцианството, а към края на хилядолетието и християнството, което се оттделя от юдаизма. Християнската вяра започва да се распространява с много добри успехи, но нейното распространение се извършва малко или много с насилие което се проявява и в идеологията на исляма. Общото между тези религии, е че те проповядват единствената истинна вяра, и че са универсални. Единствено юдаизмът се различава, защото той е единствената национална религия която се отнася за еврейската националност. Юдаизма се дели условно на четири периода: библейски, талмудистки, равински и реформационен.

В разпространението на религиите играе важна роля принудителното приемане на дадената вяра, но е възможно да са действали и по дълбоки фактори. Така става по време на кръстоносните походи, в Римската империя или действията на светата инквизиция.

Повечето религии имат монотеистичен характер, т. е. те вярвят на един Бог, пред когото всички са равни. Разбира се съществуват и религии които са с много по различни ценности. Колкото и странно да звучи една от тези различни религии е будизма, будизма има един по различен светоглед, той има един атеистичен светоглед, будистите не се покланят на някакъв Бог или богове. Незапознатите погрешно си мислят, че те са поклонници на Буда, но самият Буда (Сидхарта Гаутама) никога не е претендирал за божественост. Будистите отхвърлят съществуването на свръхестествени сили, според тях Вселената се управлява от единствено природните закони.

Хиндуизмът се изповядва от стотици милиони хора, предимно в Индия. Хиндуистите се покланят на близо 300 000 богове и богини, които са проявления на единия безличен и универсален дух, наречен Върховна реалност на Брахман: едно абстрактно понятие за върховно единство, твърде различно от представата за личен Бог. За хиндуистите


Други реферати:
Основни статистически понятия. Измерване и измерителни скали
Тестология-лекции
Лекции по счетоводство
Управленско счетоводство (пищови)
Счетоводна политика


Изтегли рефератаСчетоводна политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия